Nacka rankas högt
— alliansen vill mer

hans

Nacka är en av Sveriges bästa kommuner att leva i. Nackaborna fortsätter att ranka kommunen bland de främsta tio procenten, och det är vi i Alliansmajoriteten stolta över. Men vi är inte nöjda än — vi vill att Nacka skall leva upp till sitt motto om att vara bäst på att vara kommun!

Som granne till en av Europas snabbast växande städer, Stockholm, är det naturligt att även Nacka växer. Urbaniseringen kräver att storstadsregionerna expanderar och gör rum för fler. Detta får däremot inte äventyra invånarnas trygghet. Varje medborgare ska känna sig trygg i Nacka. För att tryggheten ska säkerställas krävs ett aktivt arbete på många ledder, från belysning och övervakningskameror på särskilt utsatta platser till brottsförebyggande stadsplanering och stöd till polisens verksamhet.


Ju fler vi är som arbetar, desto större blir resurserna till det gemensamma. Arbetslösheten i Nacka är i dag låg och få personer lever i ekonomisk utsatthet. Men både antalet biståndstagande hushåll och människor i alla åldrar som lever med psykisk och fysisk ohälsa ökar, och det bidrar till utanförskap och höga kostnader. Vi tror på människors vilja till att ta eget ansvar och vill ge alla invånare de förutsättningar som de behöver. Detta gör vi genom regelbundna hembesök, tidig hjälp mot missbruk och en flexibel vuxenutbildning.

Miljöfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. Världen, Europa, Sverige och inte minst Nacka står inför stora utmaningar inom miljö- och klimatområdet de kommande åren. Därför kommer vi att göra vad vi kan för att dra vårt strå till stacken för att både stoppa stigande medeltemperaturer och minska belastningen på miljön. Vi fasar ut fossilenergi, garanterar en giftfri vardag i skola och förskola och där alla har nära till både stora och små grönområden. Miljöaspekten inom stadsplaneringen är central. Därför arbetas just nu ett styrdokument fram om hur miljö- och klimatmålen ska uppnås även när Nacka bygger stad, samt för att öka medborgarnas delaktighet i Nackas förändring.

Nacka ska vara en smart, öppen och enkel kommun. En vital demokrati kräver en kontinuerlig och god dialog, och för det vill vi minska avståndet till politiken och medborgarnas ska uppmuntras att påverka. Alliansmajoriteten vill därför att det ska bli enklare att ta del av myndighetsbeslut och få fram sin åsikt. Vi vill se en stark digitalisering med fler e-tjänster för att kontakten med kommunen ska bli enklare.
Väljarna gav i valet 2018 grönt ljus för den politik som Alliansen i Nacka driver. Kommunen ligger ofta i toppskiktet i olika jämförelser, och det är något som förpliktigar. Nacka ska fortsätta att ligga i topp och vi vill ständigt bli bättre. Vi vill gärna höra vad du tycker och på vilket sätt vi kan utveckla vår politik ytterligare under mandatperioden. Vi finns alltid tillgängliga. Hör gärna av dig.

Mats Gerdau, M
kommunalråd
Hans Peters, C
kommunalråd
Gunilla Grudevall-Steen, L
kommunalråd
Karin Teljstedt, KD
kommunalråd