LJUD FRÅN BARNS IDROTTANDE ÄR INTE INDUSTRIBULLER!

Mark- och miljööverdomstolen kan komma att kraftigt begränsa möjligheten att idrotta i Nacka. Detta ställer sig Centerpartiet i Nacka mot. Barns idrottande är inte industribuller.

Ett kommande beslut ifrån Mark-och miljööverdomstolen kan komma att kraftigt begränsa möjligheten att idrotta i Nacka. Det uppmärksammade fallet i Boovallen med Mark- och miljödomstolens hårdare krav på bulleråtgärder - där ljudnivån ifrån idrottande barn klassats som buller - är något som Centerpartiet i Nacka ser allvarligt på.

Idag yttrade sig miljö-och stadsbyggnadsnämnden i Nacka till Mark- och miljööverdomstolen i egenskap av tillsynsmyndighet där de redogör för sin bedömning av ärendet i överklagningsprocessen. Johan Krogh, 1:e vice ordförande i Nackas miljö-och stadsbyggnadsnämnd (C) sammanfattar:

Idrottsplatsen och bollplanen är viktiga för ett stort antal barn och ungdomar och är ett allmänintresse i Nacka. Vi bedömer att Mark-och miljödomstolens föreslagna åtgärder med bland annat bullerplank och kraftigt begränsade spelbara tider helt saknar rim och reson. Det skapar otrygga miljöer, har stora ekonomiska och hälsorelaterade konsekvenser samt begränsar öppenheten och idrottandet vid Boovallen. Ljud från idrottande barn kan inte likställas med buller från industri. Därför är det viktigt att frågan prövas av högsta instans.

Nu hoppas vi på ett besked som inte signalerar att ljud från barns idrottande är att likställa med industribuller. Det här är en fråga som är avgörande för hela idrottssverige ⚽️🤸‍♀️!