ETT STEG NÄRMARE ETT SPORTCENTRUM I MYRSJÖ!

Nacka planerar ett nytt sportcentrum i Myrsjö med bland annat multihall, fotbollsplan, simhall och rackethall. Planeringsarbetet har pågått under några år men nu närmar det sig byggstart med stormsteg.

Igår fattade Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslut om att ställa ut planförslaget på granskning vilket är det sista steget innan detaljplanen antas. Nu får intressenter, idrottsföreningar och allmänhet möjlighet att komma med kloka synpunkter så att det slutliga förslaget blir så bra som möjligt.

Detaljplanen omfattar ett cirka 4,7 hektar stort område intill Myrsjöskolan. Förslaget syftar till att tillskapa ytor så att ett sportcentrum ska kunna växa fram över tid och behov. Nacka kommun storsatsar på idrotten och Myrsjö sportcentrum blir en viktig del i den satsningen.

Sportcentrumet kommer på ett varsamt sätt att ansluta till det planerade naturreservatet i Rensättra med stigar och entréer ut i skogen. Det möjliggör att entréer till naturreservatet kan tillskapas genom att anlägga stigar som ansluter till befintliga stigar inom reservatet.

-Jag är glad över att vi nu går in i slutskedet med planeringen av ett nytt sportcentrum i Myrsjö. Genom en smart och flexibel detaljplan skapar vi goda förutsättningar för många olika idrotter på en koncentrerad yta. Nu ska vi lyssna in föreningarnas och nackabornas synpunkter på förslaget en sista gång innan vi slutligen kan anta förslaget. Jag hoppas på kloka inspel som kan göra planen ännu bättre, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

-Vi i fritidsnämnden är glada över det här förslaget kommit så långt. Det går i linje med den utveckling vi vill se vad gäller nya anläggningar i Nacka. Många idrotter på samma plats skapar ett kluster som både förenklar vardagen för många familjer men också ökar möjligheterna till samordning mellan föreningarna. Som helhet tror jag också att området bör kompletteras med ett utegym och spontanidrottsplats för att förenkla även spontanidrottande i kommunen, kommenterar Ylva Hedman (C), ledamot i fritidsnämnden.

Läs handlingarna om sportcentrumet här: https://handlingar.nacka.se/handlingar/miljo_och_stadsbyggnadsnamnden//2019/20191016/04_plan_detaljplan_Myrsjö_sportcentrum_granskning/04_a_plan_granskning_Myrsjö_sportcentrum_tjskr.pdf

Läs mer om Centerpartiets idrottspolitik i Nacka här: https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-lan/nacka/startsida/var-politik/fritid/mojliggor-mer-idrottsverksamhet