ALLIANSEN ÖKAR SOCIALNÄMNDENS BUDGET MED 60 MILJONER KRONOR!

Alliansmajoriteten i Nacka föreslår att Socialnämnden ska tillföras 60 miljoner kronor extra nästa år. Nämndens budget kommer med detta tillägg att utökats till 831 miljoner kronor - en ökning med 8 procent.

Satsningen kommer att främst riktas mot barn och vuxna i utsatta situationer. Det kommer bland annat att anställas fler socialsekreterare så att utsatta barn och familjer får snabbare stöd. Socialnämnden kommerockså få möjlighet att utveckla förebyggande insatser för att motverka att människor far illa.

–Det gläder mig att vi kan utlysa den här satsningen, något som vi har jobbat på länge. Det är en betydande satsning som alliansen gör på socialtjänsten. Vi visar att vi tar medborgarna och de anställdas oro på allvar, säger Martin Hedman (C), 1:e vice ordförande i Socialnämnden.

–Jag är stolt över att vi i Alliansmajoriteten kan presentera denna ökning. Socialnämndens arbete är av ytterst vikt och kräver nödvändiga ekonomiska resurser. Med denna satsning kommer vi kunna hjälpa fler och hitta effektivare behandlingar och insatser, avslutar Hans Peters (C), kommunalråd.

Läs mer om förslaget här: https://mitti.se/nyheter/miljoner-nackas-socialtjanst