NACKA FJÄRDE BÄST PÅ SOCIAL HÅLLBARHET

Dagens samhälle publicerade idag sin rapport om de 20 mest socialt hållbara kommunerna. Nacka hamnade på plats fyra bland storstadskommunerna.

Vi i Centerpartiet Nacka är stolta över denna placering. Nacka ligger på en utmärkande hög position sett till kommunens storlek och invånarantal.

–Nacka arbetar aktivt med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi investerar i cykel- och gångbanor samt utbyggnaden av kollektivtrafiken. Någonting som också kännetecknar listans topp Sundbyberg. För oss i Centerpartiet är det viktigt att kommunen möjliggör ett hållbart samhälle som alla kan ta del av, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott i Nacka.

FAKTA:

Mätningen fokuserar på de socialt hållbara målen i Agenda 2030.
14 nyckeltal definierades som rör bland annat vattentillgång, energi, bredband och tillgång till kollektivtrafik.
Nacka tillhör kategorin Storstadskommuner och låg på fjärde plats efter Sundbyberg, Lidingö och Solna men innan Stockholms stad.

Läs artikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/…/trangt-ar-mest-hallbart-314…