KAMPEN FÖR EN ÖSTLIG FÖRBINDELSE FORTSÄTTER!

Centerpartiet Nacka fortsätter tillsammans med Nackas allianspartier att kämpa för att en östlig förbindelse ska bli verklighet.

Igår klubbades ett remissvar till Trafikverket om riksintressepreciseringen av en östlig förbindelse. Remissvaret innehåller en rad viktiga anmärkningar som Trafikverket har missat eller behöver förbättra. Bland annat kräver Nacka kommun att Trafikverket landar i mer rimliga skyddsområden kring tunnelrör och ramper för att minska projektets negativa påverkan på kommunens bostadsbyggande.

-Vi i Centerpartiet anser att en östlig förbindelse är viktig inte minst ur miljösynpunkt då den skulle minska både köer och körtid för många. Vi hoppas Trafikverket läser och begrundar vårt remisssvar på största allvar, säger Hans Peters (C), kommunalråd Centerpartiet Nacka.

Läs hela ärendet här: https://handlingar.nacka.se/…/15a_Remiss_Riksintresseprecis…