SKAPA DIN EGEN LÄGENHET I ÄLTA!

Nu kan du designa din egen lägenhet i Älta!

Kommunen har sålt en fastighet till företaget Equator Stockholm som under våren kommer att starta en byggemenskap i Ältadalen. En byggemenskap innebär att de boende själva planerar och skapar förutsättningarna för det framtida boendet. De boende har inflytande över lägenhetens storlek och planlösning och tillsammans har de kontroll över de allmänna ytornas storlek och funktion. På så sätt kan de hålla kostnaderna nere och endast betala vad det faktiskt kostar att bygga vilket kan jämföras med bostadsrätter där marknadsläget styr priset.

- Vi i Centerpartiet är väldigt positiva till detta spännande projekt. Genom en byggemenskap kan de boende skapa sin perfekta bostad samtidigt som de också har möjlighet att påverka priset. Än så länge är det ovanligt med byggemenskap i Sverige men erfarenheter från övriga Europa visar på positiva effekter. Projektet ökar mångfalden på bostadsmarknaden och det är roligt att bidra till etableringen av ett, för Sverige, nytt koncept att skapa sitt boende, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.