NACKA ÖKAR I NATIONELL MÄTNING AV FÖRETAGSKLIMAT!

Nacka tar flera kliv framåt i Sveriges kommuner och regioners nationella kvalitetsmätning av kommuners inställning mot företag. Nacka ökar mer än genomsnittet i Sverige, från 74 i indexvärde till 77, och ökar sin ranking från plats 72 till 32.

–Det är självfallet mycket glädjande nyheter. För oss i Centerpartiet är en gott företagsklimat grunden för ett starkt och framtidsinriktat samhälle. Nu ser vi att vårt arbete under 2019 uppskattas av företagarna. Jag är trygg i att vi kan använda dessa kunskaper och metoder för att fortsätta stötta upp Nackas företag i den nödsituation som vi ser just nu, säger Hans Peters (C), kommunalråd.

Kommunens satsning ”Förenkla helt enkelt” inleddes 2019 och syftade till att stärka det lokala företagsklimatet. Ett 100-tal medarbetare inom olika verksamheter deltog i utbildningsinsatser för att bättre förstå näringslivets behov, för att samverka för att agera enklare och för att kunna ge bättre service. Årets mätning visar på att satsningen gav frukt, Nacka ökar inom samtliga serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Framförallt hanteringen av bygglov får betydligt högre nöjdhet, där Nacka går från 59 i indexvärde till 75. Även kommunens miljötillsyn får höga resultat.

–Vi har under flera år lyssnat på företagen och utifrån vad vi har fått höra har vi jobbat målmedvetet med att öka kundnöjdheten i vår bygglovshanteringen och nu börjar vi se resultatet av det arbetet. Snabba bygglov är viktigt för att Nackas företag snabbt ska kunna utveckla sina verksamheter. Jag är också glad att vår miljötillsyn uppskattas av Nackas företag, kommenterar Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.