NACKA HAR FORTSATT HÖGA RESULTAT I SKOLAN!

Under onsdagens utbildningsnämnd presenterades resultaten för vårterminens genomsnittliga betyg i både grundskolan och gymnasieskolan år 2019.

Nackas skolor ligger fortfarande över rikssnittet och snittet i Stockholms län. Ingen skola i Nacka har de senaste nio åren haft ett genomsnittligt meritvärde under riksgenomsnittet och det ser vi i Centerpartiet mycket positivt på!

Det finns dock fortsatt en avvikelse i resultaten mellan könen (under större delen av skolgången) samt mellan de elever som läser på ett yrkesprogram och de som läser på ett högskoleförberedande program på gymnasiet.

”Vi är väldigt stolta över det kunskapsresultat som presenteras. Centerpartiet kommer fortsätta att bevaka resultaten för den grupp som idag inte når målen i skolan och verka för att alla elever får rätt förutsättningar för att klara sin utbildning.” säger Linnea Strömberg, ledamot i utbildningsnämnden.

Läs tjänsteskrivelsen här: https://handlingar.nacka.se/…/04a_tjskr_Fordjupad_resultatr…

Läs mer om vår utbildningspolitik i Nacka: https://www.centerpartiet.se/…/var-pol…/barnomsorg-och-skola

Läs mer om vår utbildningspolitik på riksnivå: https://www.centerpartiet.se/var-pol…/politik-a-o/utbildning