GE NACKAS FÖRETAG CHANS ATT SKAPA FLER JOBB!

Idag presenterades utredningen om hur arbetsrätten kan moderniseras.

Dagens regler har ofta hindrat små och medelstora företag från att anställa, eller behålla nyckelpersonal vid kris. Det har skapat osäkerhet för många företag. Idag vet vi att fyra av fem jobb skapas av små och medelstora företag, något som Centerpartiet vill ta vara på inte minst i tider av integrationsutmaningar och pandemi. Därför är det viktigt att företagen får en större frihet och flexibilitet i att anställa och behålla personal.

År 2019 fanns det 14 832 registrerade företag i Nacka. Det är enkelt att se att företagen är en enorm resurs för såväl Nackabor som Nacka kommun. “Fler företag genererar fler jobb vilket i sig ökar tillväxten i Nacka. Det bör ligga i allas intressen att våra företag vågar etablera sig och anställa ” säger Hans Peters (C), kommunalråd i Nacka.

Vi ser därför positivt på förslagen som presenterats i utredningen om bland annat utökade undantag från tuordningsreglerna i LAS, möjligheten för småföretag att behålla nödvändig kompetens och en ökad anpassningsförmåga för företag överlag.

Läs mer om Centerpartiets ingångar här: https://www.centerpartiet.se/…/2020-06-01-darfor-maste-sver…

Läs mer om Centerpartiet politik för jobb och företagande i Nacka här: https://www.centerpartiet.se/…/var-p…/arbete-och-foretagande