NU FÖRNYAR VI NACKAS FRITIDSGÅRDAR!

Nu är upphandlingen av Nackas fritidsgårdar igång. Det betyder att vi öppnar upp för entreprenörer och föreningar att ta över verksamheterna och leverera spännande och kul verksamhet till Nackas ungdomar.

I dagens läge drivs gårdarna, utom en, i kommunal regi. Verksamheten är bra och omtyckt men med tanke på de skattemedel vi satsar varje år, borde fler ta del av den. Vi i Centerpartiet Nacka tror att andra kan komma in med nya idéer och utveckla verksamheterna så att fler ungdomar vill gå dit.

–Att fritidsgårdarna fungerar bra är av ytterst vikt för både ungdomar och deras familjer. Jag är övertygad om att genom att öppna upp för nya aktörer kommer Nackas fritidsgårdar få ett nytt liv och attrahera flera än idag, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

–Nu har de olika företag och föreningar möjlighet att sätta sin egen, roliga prägel på fritidsgårdsverksamheten. Jag ser fram emot alla idéer och förbättringar som vi kommer att se framöver, instämmer Ylva Hedman (C), ledamot i fritidsnämnden i Nacka.