NU ÖKAR VI TURTÄTHETEN PÅ SALTSJÖBANAN!

Idag klubbade kommunstyrelsen beslutet som tar processen med en dubbelspårig Saltsjöbana framåt. Både Tattby och Fisksätra stationer kommer att byggas om och få dubbelspår så att tågen kan mötas där.

Detta skapar förutsättningar att både kunna öka turtätheten på Saltsjöbanan och möjliggöra en upprustning och modernisering av hela banan från station Slussen till stationerna i Saltsjöbaden och Solsidan.

–En välfungerande och smidig kollektivtrafik är grunden för att nackabor ska välja att resa hållbart. För oss i Centerpartiet är det extra glädjande att den nya, snabbare och fräschare Saltsjöbanan nu kommer ett steg närmare genomförandet. Detta kommer underlätta vardagen för många resenärer, säger Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vill du veta mer om projektet? Läs tjänsteskrivelserna här: https://handlingar.nacka.se/handlingar/kommunstyrelsens_stadsutvecklingsutskott//2020/2020-12-08/10_Detaljplan_Fisksätra_station_antagande/10a_detaljplan_Fisksätra_station_antagande_tjskr.pdf

https://handlingar.nacka.se/.../08a_detaljplan_Tattby...