UTRED, FÖREBYGG & ÅTGÄRDA FUSK MOT VÄLFÄRDSSYSTEMET!

Vi i Alliansen vill att Nackaborna ska kunna känna sig trygga i att deras skattepengar verkligen går till dem som har behov av och rätt till dem.

Tyvärr förekommer däremot fusk mot välfärdssystemet både på nationell och kommunal nivå vilket resulterar i felaktiga utbetalningar. För att motverka detta och för att arbeta preventivt så föreslår vi att Nacka kommuns arbete mot eventuellt fusk mot välfärdssystemet stärks.

–En hel del har redan gjorts i Nacka för att stävja och åtgärda fusk. Exempelvis arbetar vi med sanktioner och kontroll av aktörer som bryter mot regelverket och har infört både hembesök och automatiserad hantering av ekonomisk bistånd för att säkerställa att pengarna går till de som verkligen behöver det. Jag är väldigt nöjd med att vi nu tar initiativ till att göra mer. Nacka kommun ska stödja och hjälpa medborgare som har behov av och rätt till stöd, med det stödet ska inte hamna i orätta händer genom fusk. Det är oacceptabelt, betonar Hans Peters (C), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.