ARBETET FORTSÄTTER FÖR ETT DROGFRITT NACKA!

Under 2018 antog Nacka kommun strategin Ett Drogfritt Nacka för Unga.

Flertalet nämnder har fått i uppgift att arbeta med förebyggande åtgärder för att skapa en trygg kommun fritt från droger för unga nackabor. Arbetet sker på löpande band och socialtjänsten har en viktig roll i att fånga upp de ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och otrygghet.

–Under 2020 arbetade socialtjänsten i samarbete med polis, skola och fritids med 55 utsatta ungdomar och hjälpt flertalet unga genom Sociala insatsgrupper. Vi fortsätter dagligen att arbeta för ett drogfritt Nacka men vi vill också uppmana er nackabor att höra av er och våga anmäla ifall ni är oroliga för unga runt omkring er. Hela samhället måste hjälpas åt så att vi kommer till bukt med drogerna, säger Martin Hedman (C), 1:e vice ordförande i socialnämnden