NACKA - BÄSTA CYKELKOMMUNEN I STOCKHOLMS LÄN!

2020 utsågs Nacka kommun av Cykelfrämjandet till årets bästa cykelkommun i Stockholms län.

Det är väldigt glädjande men inte så konstigt egentligen då Alliansen i Nacka har satsat mycket på cyklister under åren.

–Att nackaborna sätter sig i fysisk rörelse är glädjande både för miljön och folkhälsan. Men det behöver göras mer för att uppmuntra fler som har möjlighet, att oftare ställa bilen och i stället ta cykeln. Därför kommer vi i Centerpartiet Nacka fortsatt att prioritera utbyggnaden av cykelvägnätet och cykelparkeringar för att främja en grön omställning, säger Hans Peters (C), ordförande i natur- och trafiknämnden i Nacka.