FRÄMJA SPONTANRÖRELSE GENOM ASFALTMÅLNINGAR!

I februari beslutade kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna till asfaltsmålningar runt om i kommunen, i enlighet med Centerpartiet Nackas politikerinitiativ.

Detta är ett mycket glädjande besked. För Centerpartiet är rörelse och fysisk aktivitet inte bara något som sker på fotbollsträningarna, idrottslektionerna i skolan eller vid annan organiserad idrott. Det är också den spontana leken på rasten, det spontana hoppandet på väg till skolan eller den spontana aktiviteten utomhus. Genom detta politikerinitiativ vill vi uppmana till spontanrörelse runtom i kommunen men även bidra till en mer levande stad i Nacka.

”l olika delar av landet finns det exempel på när kommuner i anslutning till skolor målat ut kreativa asfaltsmålningar som motiverar rörelse. Vi ser mycket positivt på att stadsledningskontoret nu får i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till asfaltsmålningar på olika platser i kommunen. När vi har tittat på denna idé i vår kommunstyrelsegrupp så har vi kunnat konstatera att dessa asfaltsmålningar kan bidra till en mer levande stad i Nacka och fortsätta i spåret av kulturprojektet Wallstreet Nacka”, säger Olga Anikina (C), ersättare i kommunstyrelsen.

Läs politikerinitiativet i sin helhet med illustrativa exempel i kommentarerna!

Med detta besked vill vi också önska nackaborna en fortsatt trevlig helg!