Smart stadsplanering i sickla!

Är det möjligt att bygga bostäder och attraktiva stadsdelar utan att förstöra grönskan och naturen i Nacka? Ja! Och det är något som Centerpartiet Nacka strävar efter i sin stadsbyggnadspolitik.

Nu finns det ett förslag om att utveckla parkeringsplatserna och köpladorna i Sickla köpkvarter till en tät och blandad stadsbebyggelse med kontor, bostäder och handel. Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en långsiktig och attraktiv stadsmiljö i ett centralt och kollektivnära läge som bidrar till att Sickla som stadsdel utvecklas till en tydligare regional nod för arbetsplatser och bostäder.

”I grunden är det här ett C-förslag från 2013 som nu blir verklighet. Centerpartiet föreslog i ett politikerinitiativ att kommunen och Atrium Ljungberg AB gemensamt skulle börja planera för att nyttja marken vid den stora bilparkeringen i Sickla köpkvarter bättre. Genom att gräva ned parkeringsplatserna, som idag är en tråkig del av Sickla, och bygga på marken fortsätter vi utveckla Sickla till en attraktiv plats för arbetsplatser och bostäder. Det här är smart stadsplanering där vi utan att fälla ett enda träd kan bygga både bostäder och arbetsplatser. Jag är väldigt stolt över att det här projektet nu tar fart”, säger Johan Krogh (C) 1:e vice ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden i Nacka.

Läs mer om ärendet från KSSU (kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott) i kommentarerna nedanför.