TA UNGDOMARS PSYKISKA OHÄLSA PÅ ALLVAR!

Det är många unga som mår dåligt idag och siffran ökar ständigt. Samtidigt är det för få unga som får den hjälp de behöver. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är idag oacceptabelt långa och få ungdomar fångas upp i tid.

Vi vill satsa på kortare köer inom BUP och förebyggande åtgärder i skolorna. Varje elev ska känna att de blir sedda och vårdnadshavare ska få stöd i att hjälpa unga även i hemmet. Redan innan 2018 gav vi uppdrag till Nackas skolor att ta fram en samlad bild av behovet. Elevhälsan är viktig och därför måste resurser tillföras för att skolorna ska kunna fånga upp elever i tid.

Vad tycker du behövs göras för att ta ungdomars psykiska ohälsa på allvar?