Ny undersökning visar att Nackaborna har blivit mer klimatmedvetna

Nackaborna är mer medvetna om sin klimatpåverkan, visar en enkätundersökning som Nacka kommun genomförde under våren. Frågorna i undersökningen handlade om klimatförändringar, attityder, transporter, livsmedel, ekonomi, återanvändning och hinder för att leva klimatvänligt. 94 procent av respondenterna ser sig själva som klimatmedvetna (i jämförelse med 88 procent år 2016). Undersökningen visar exempelvis att det är allt vanligare att köra en elbil eller elhybrid, att fler Nackabor gjort aktiva val kring hållbart sparande och att det finns en ökad medvetenhet kring den egna konsumtionens påverkan på klimatet.

Miljö-och klimatfrågorna är en av Centerpartiets absolut viktigaste frågor, inte minst på den lokala nivån. FNs klimatpanels nya rapport visar att jordens klimat förändras snabbt. Sverige, inklusive kommunerna, måste bli bättre och snabbare på att ställa om samhället. Tillsammans kan vi vända trenden med rätt åtgärder och förutsättningar.

– Klimatförändringarna är mer aktuella än någonsin, det visar ju inte minst extremvädret denna sommar. En viktig del i kommunens klimatarbete är att få koll på konsumtionen och vad den för med sig i miljöpåverkan. Det är en stor utmaning i att få fler Nackabor att förstå kopplingen mellan livsstil och klimat. Genom enkätundersökningen har vi skaffat oss ett bra underlag för det fortsatta arbetet. Kommunen arbetar bland annat med att ta fram en koldioxidbudget, säger Hans Peters (C), ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Centerpartiet i Nacka har bland annat varit drivande i att Nacka kommun har tydliga miljömål och ett övergripande miljöprogram, att rensa ut gifter i vardagen på till exempel skolgårdar och förskolor, att det ska vara lätt att återvinna, att kommunen bevarar fler grönområden med nya naturreservat, utbyggda cykelnät och modernare transporter samt reningen av Nackas sjöar.

Klicka här för att läsa en sammanfattning av undersökningen. För att läsa mer om Centerpartiets politiska arbete för en bättre miljö i Nacka kan du klicka här.