Debatt: Miljöpartiets vurmande för träbyggande håller inte

För att vara trovärdig i sin politiska gärning är det viktigt ha en politik som hänger ihop. Det innebär att ett parti inte kan säga en sak och sedan göra en annan. Det skadar trovärdigheten. Politiken måste hänga ihop på alla nivåer, från riksdagen till kommunfullmäktige.

Under sommaren är vi många som har följt debatten kring Cementa och risken för cementbrist. Nu har Högsta domstolen nekat prövningstillstånd och cementkrisen är ett faktum som kommer att skada Sveriges tillväxt, bostadsbyggande och tiotusentals jobb.

Medan de flesta följer utvecklingen med stor oro ropar miljöpartiet högt på andra sidan och ser detta som en möjlighet att börja bygga mer i trä. Det är här det blir problem med trovärdigheten. Miljöpartiet är ett parti som på lokal och regional nivå allt som oftast föreslår att allt som byggs ska byggas i trä. Det är grunden en bra tanke och som centerpartister är vi väl medvetna om vilken potential skogen har. Problemet är dock att miljöpartiet på den nationella nivån gör i princip allt i sin makt för att förhindra och försvåra skogsbruket. Skogsbönder som brukat sin skog i generationer kommer inte längre kunna bruka sin skog på grund av miljöpartiets skadliga skogspolitik. Partiet målar upp en bild av att svenskt skogsbruk är ohållbart och skadligt. Sanningen är att det svenska skogsbruket är raka motsatsen. Tack vare det svenska skogsbruket har volymen skog i Sverige fördubblats de senaste 100 åren. Under samma period har den biologiska mångfalden i skogen också blivit bättre.

Centerpartiet välkomnar mer byggande i trä och vi har en trovärdig politik för att kunna åstadkomma det. Vi vill öka det svenska, hållbara skogsbruket så att vi med mer träråvara kan både bygga mer i trä också använda skogen till förnybara bränslen. Det svenska skogsbruket har en nyckelroll i den gröna omställningen. Frågan är om miljöpartiet är beredda att ändra sin skogspolitik för att kunna åstadkomma det de på lokal och regional nivå driver så hårt? Svaret verkar hittills tyvärr vara nej och konsekvensen blir kraftigt bromsat bostadsbyggande. Men det kanske är det Miljöpartiet vill?

Johan Krogh
Biträdande kommunalråd (C) och 1:e vice ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hans Peters
Kommunalråd (C)