Nytt politikerinitiativ i Äldrenämnden!

Centerpartiet har nu lagt fram ett politikerinitiativ i Nackas Äldrenämnd som syftar till att ovaccinerad personal inom hemtjänst och särskilt boende för äldre alltid ska använda FFP3-andningsskydd när det är i kontakt med andra människor. Den personal som önskar att vaccinera sig ska även få möjlighet att göra det på betalt arbetstid i samband med att de äldre får sin 3:e dos.

Covid-19 har slagit oerhört hårt mot äldre och sköra i samhället. Äldre har både behövt isolera sig med risk för ofrivillig ensamhet och har dessutom drabbats hårt om de blivit sjuka.

Vaccinationen var ett ljus i tunneln och vi öppnar nu åter upp samhället tack vare lägre smittspridning och god vaccinationstäckning. Förvånansvärt nog är det dock många som arbetar med äldre, både på SÄBO och inom hemtjänsten som ännu inte vaccinerat sig. Många insatser görs för att förbättra vaccinationstäckningen och i samband med att de äldre nu erbjuds en 3:e dos kommer även personal som inte är vaccinerad erbjudas vaccin. Där bör alla aktörer i Nacka erbjuda vaccinationen på betald arbetstid.

Centerpartiet värnar människan att fatta beslut om sin egen kropp, alltså att själv välja om en vill vaccineras eller inte. Den valfriheten får dock inte gå ut över de äldre vi har ansvar att ta hand om och skydda på bästa sätt. Inte minst om man har valt att arbeta med dessa grupper. Därför vore det rimligt att samtlig personal som ej är fullvaccinerad bär FFP3-andningsskydd när de träffar omsorgstagare för att minimera risk för smitta samt att de äldre och deras närstående kan känna sig trygga med vilka de släpper in i sitt hem.

  • Att personal inom hemtjänst och särskilt boende för äldre får vaccinera sig på betald arbetstid i samband med att de äldre får sin 3:e dos
  • Att personal som ej vill vaccinera sig istället alltid använder FFP3-andningsskydd när de är på arbetet och träffar andra människor.