Centerpartiet satsar på framkomlighet!

Under hösten har kommunen genomfört ett stort röjningsarbete av växtlighet längs alla kommunala vägar i Boo, Fisksätra-Saltsjöbaden och Älta. Syftet är att förbättra sikten och därmed trafiksäkerheten på vägarna.

Röjningen innebär att växtlighet i form av sly, buskar och ibland även större träd, som kan skymma sikten, eller vara trafikfarliga, tas bort längs med alla vägar som sköts av Nacka kommun.

- Årets insats är den största kommunen gjort på länge, syftet är att säkra vägmiljön på lång sikt. För Centerpartiet är framkomligheten och trafiksäkerheten en prioriterad fråga. Centerpartiet ansvarar för nämnden som ska säkerställa framkomligheten, säger Hans Peters (C), ordförande i Natur-och trafiknämnden i Nacka.

Hittills är vägarna i Insjön, Kummelnäs och Mensättra klara. I Saltsjöbaden har vår entreprenör arbetat sig igenom Älgö, Garvkroken och Neglinge. I Älta är det kommunens egen personal som sköter röjningen och där är större delen av Kolarängen klar. Arbetet beräknas fortsätta en bit in på nästa år.