Slopade tillsynsavgifter för Nackas restauranger 2021

De verksamheter som driver restaurang med alkoholservering har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin, inte minst i Nacka.

I slutet av 2020 beslutade regeringen om restriktioner som drabbade restaurangbranschen extra hårt. Restriktionerna innebar att all servering behövde upphöra från och med klockan 20.00 och att endast sittande servering om maximalt fyra gäster per sällskap tilläts. För att mildra effekterna av Coronapandemin föreslår kommunstyrelsen i Nacka att socialnämnden efterger 2021 års tillsynsavgift för serveringstillstånd. Tillsynsavgiften är en avgift som kommunen tar ut för att kunna kontrollera att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagen om serveringstillstånd.

Många av restaurangerna har haft det riktigt tufft under pandemin. Smittskyddsåtgärderna har varit omfattande och trots att restaurangerna gjort sitt bästa för att kunna driva sin verksamhet har restriktionerna påverkat deras ekonomi negativt. Det känns bra att vi från kommunens sida nu kan stötta restaurangerna genom att efterskänka tillsynsavgiften för alkoholtillstånd. Det kommer såklart inte täcka alla förluster men blir ändå en viss lättnad, säger Johan Krogh (C), ersättare i kommunstyrelsen.