Snart förverkligas Myrsjö simhall i Orminge

Antalet invånare i Nacka växer och behovet av nya simhallar är stort för att kunna tillgodose efterfrågan inom kommunen i framtiden. Bara i kommundelen Saltsjö-Boo beräknas antalet barn och unga i ålder 7-20 år öka med ca 17% fram till år 2040.

Arbetet med att undersöka och möjliggöra bygget av en simhall i Myrsjö i Orminge har pågått sedan 2015, och i i måndags den 2 april 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om att upphandla en aktör för att bygga, äga och driva den nya simhallen som beräknas stå klar 2026. Nu pågår ett upphandlingsförfarande där valet av leverantör kommer att avgöras senast februari 2023.

Utöver simhallen i Myrsjö sportcentrum kommer simhallarna i Fisksätra/Saltsjöbaden och på Järlahöjden att ersättas av nya simhallar, med bakgrund i att de båda togs i bruk för över 50 år sedan och idag är uttjänta. Näckenbadet vid Fisksätra/Saltsjöbaden ska stå klar 2024 och simhallen på Järlahöjden beräknas stå klar mellan 2026-2030. 

- Det här är ett efterlängtat besked! De åtta simbanorna som planeras i Myrsjö simhall kommer tillsammans med de två andra nya simhallarna i Nacka att erbjuda fysisk rörelse i attraktiva och trygga anläggningar till fler invånare i kommunen. Redan idag är det brist på simhallar i Nacka och i takt med att befolkningen ökar blir trycket på de befintliga simhallarna ännu högre. De tre nya simhallarna i kommunen kommer att bidra till ett bra utbud för föreningar, skolor och allmänheten, säger Ylva Hedman, ledamot i Fritidsnämnden (C).