36 MILJONER EXTRA TILL VÄLFÄRDEN I NACKA

Den styrande Alliansen i Nacka väljer att nu presentera en tilläggsbudget för att säkra kvaliteten i välfärden under året. Totalt kommer 36 extra miljoner tilldelas kommunens verksamheter genom att checkbeloppen höjs för bland annat skola, förskola och omsorg från den 1 juli.

Frågan är högaktuell, då många kommuner under det senaste året fått ökade kostnader genom hög inflation, stigande räntor och ökade mat- och elpriser och krav på höga löneökningar. Till exempel har det den senaste tiden rapporterats om nedskärningar på skolor i Stockholmsområdet som följd. För att undvika ett liknande scenario i Nacka tillförs välfärden därför extra medel för året.

"Jag är glad att vi tack vare Nackas starka ekonomi kan ge skolan och omsorgen ett välbehövligt tillskott när kostnaderna skenar. För Centerpartiet är det viktigt att vi aldrig tummar på kvaliteten i kommunens kärnverksamheter och därför lägger vi nu den här tilläggsbudgeten", säger Johan Krogh (C), kommunalråd.

Läs hela tilläggsbudgeten här. , 197.1 kB.