Nackas lärare ska inte tvingas anmäla papperslösa barn!

Elevens bästa har alltid varit utgångspunkten i Centerpartiets utbildningspolitik, vi kommer aldrig att medverka till att lärare ska tvingas anmäla papperslösa barn som går i skolan. Lärare ska inte göras till brottslingar för att de värnar barns grundläggande rätt till utbildning.

Regeringen och Sverigedemokraterna vill nu att lärare ska kunna straffas om de inte anmäler papperslösa elever. Lärare ska inte tvingas göra skillnad på barn och barn.

Beskedet från regeringen att man inte utesluter några yrkesgrupper på förhand i sitt förslag om förändrad anmälningsplikt innebär att lärare och vårdpersonal skulle kunna bli skyldiga att anmäla ett barn som lever papperslöst i Sverige. Det är en skrämmande syn på barn, lärare, skolan och samhället.

För läraren och de andra barnen i klassrummet är barnet som lever som papperslös först och främst ett barn som alla andra. Lärare ska inte behöva fundera på om barnens rätt till den bästa möjliga skolgången är underställd en plikt att anmäla ett barn till migrationsverket. Och barn ska aldrig behöva vara rädda för att gå till skolan.

Svensk lag säger tydligt att alla barn har rätt till skolgång, så också internationella konventioner som vi som land har undertecknat. Tanken med att ge även papperslösa barn rätt till skolgång är att barnen inte ska straffas för att deras föräldrar är i ett land de inte har rätt att stanna i.

Aldrig har vi haft en regering med så lite respekt för lärarna och barnen i svensk skola. Därför kommer Centerpartiet aldrig medverka till att göra lärare till brottslingar och hålla barn borta från skolan i Nacka. Vi kommer aldrig acceptera att lärare, sjuksköterskor och läkare i stället för att ge barnen en bra skolgång och sjukvård ska anmäla dem som papperslösa. Det är vårt löfte till Nackas lärare!

Johan Krogh (C), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen
Emma Eide (C), gruppledare och vice ordförande i utbildningsnämnden


Centerpartiet står för en ansvarsfull migrationspolitik, läs gärna mer om den här: https://www.centerpartiet.se/.../migration-och-integration