Hans Lenkert

Personbild


Ordförande i kretsstyrelsen


Vem är jag och vad kämpar jag för?

Jag är jurist i botten, bor numera i Stockholm samt har arbetserfarenhet från många olika branscher. Vid sidan av förvärvsarbete har jag varit förtroendevald inom idrotten, lokalt och internationellt, senast som ordförande i Boo KFUM och Boo KFUM Sporthalls ägarstiftelse. Är också ledamot i region Stockholms Arvodesberedning.

Som ordförande i Centerpartiet Nackas kretsstyrelse har jag det primära ansvaret för kretsen. Centerpartiet i Nacka är redan nu en bra krets men vi strävar efter att bli bättre. Jag kommer att sträva efter att vi växer, fångar upp och behåller medlemmar samt erbjuder ett kvalitativt medlemskap. Centerpartiet i Nacka ska vara det gröna liberala partiet som verkar för ett fritt, öppet och modernt Nacka där alla får möjlighet att växa.

Under 2021 flyttade jag och bytte kommun från Nacka till Stockholm. Jag förlorade då mina kommunala uppdrag i Nacka. Jag återvaldes dock som ordförande för Centerpartiet i Nacka m a a att vi inte ville byta ordförande under valåret.

Jag utsågs till nämndeman i Svea Hovrätt där jag nu tjänstgör. Blev adjungerad till Centerpartiet Stockholms avd 3:s styrelse (Vasastan, Norrmalm, Östermalm och Gamla Stan). Men mitt arbete koncentreras till NackaCentern.

Kontakta Hans Lenkert

Kontakta Hans

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.