• / Hans Lenkert

Hans Lenkert

Personbild


Ordförande för kretsstyrelsen, ordf. i överförmyndarnämnden och ersättare i fritidsnämnden

Vem är jag och vad kämpar jag för?

Jag är jurist i botten, bor i Skogalund samt har arbetserfarenhet från många olika branscher. Vid sidan av förvärvsarbete har jag varit förtroendevald inom idrotten, lokalt och internationellt, senast som ordförande i Boo KFUM och Boo KFUM Sporthalls ägarstiftelse. Är också ledamot i region Stockholms Arvodesberedning och Stockholmscenterns valberedning för samma region.

Som ordförande i Centerpartiet Nackas kretsstyrelse har jag det primära ansvaret för kretsen. Centerpartiet i Nacka är redan nu en bra krets men vi strävar efter att bli bättre. Jag kommer att sträva efter att vi växer, fångar upp och behåller medlemmar samt erbjuder ett kvalitativt medlemskap. Centerpartiet i Nacka ska vara det gröna liberala partiet som verkar för ett fritt, öppet och modernt Nacka där alla får möjlighet att växa.

I Överförmyndarnämnden i Nacka kommun arbetar vi intensivt för att handläggningen håller hög kvalitet, görs på ett effektivt arbetssätt och alltid med huvudmannens bästa för ögonen. Nämnden behöver säkerställa att kompetenta gode män/förvaltare finns framöver i synnerhet för de allra svåraste ärendena. Ett ständigt kvalitetsarbete måste också pågå för att nyrekrytera, bibehålla och kompetensutveckla handläggande personal.

I mitt arbete inom fritidsnämnden vill jag verka för ett gott samarbete samt naturligtvis föra fram Centerpartiets syn på rörelse, hälsa och idrott. Jag har god insikt i och förståelse för de utmaningar idrottsrörelsen står inför och vill verka för att underlätta deras verksamhet. Samtidigt får inte kommunen glömma bort det praktiska. En ansvarstagande kommun håller reda på ekonomin.

Kontakta Hans Lenkert

Kontakta Hans

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....