• / Linnea Strömberg

Linnea Strömberg

Personbild


Ledamot i utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige

Vem är jag och vad kämpar jag för?

Jag är en 29 år gammal egen företagare som bor i Björknäs. Jag och min man driver ett expanderande företag som arbetar med integration av nyanlända. Jag har tidigare arbetat som förskolechef och är utbildad pedagog som brinner för utbildningsfrågor.

I min roll som ledamot vill jag satsa på elevhälsan och förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland barn. En aspekt som går hand i hand med pyskisk ohälsa är också nyanländas undervisning. Jag vill se över hur kommunen tidigare har arbetat med dessa frågor och förbättra de.

Kontakta Linnea Strömberg

Kontakta Linnea

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....