Hans Peters

Personbild


Hans Peters är kommunalråd för Centerpartiet i Nacka.

Vem är du?

Jag heter Hans Peters och bor i Jarlaberg och flyttade dit från Stockholm (Bromma) med familjen 2005. Har två döttrar, en som är vuxen och en som snart börjar gymnasiet. Jag trivs mycket bra i Nacka och det är en spännande och naturskön kommun.

Varför är du engagerad i Centerpartiet?
- Jag är medlem i Centerpartiet sedan 1982. Det var främst miljöengagemanget som väckte mitt intresse. Den grundförutsättningen finns än idag mer 35 år senare. Att Centerpartiet också med tiden blivit liberalare och modernare gör inte saken sämre. Jag vill vara med och påverka! Och det är jag övertygad om att vi gör bäst tillsammans med övriga allianspartier. Därför är vi med och styr Nacka sedan 2011, då jag blev kommunalråd och ordförande i kulturnämnden.

Numera är jag ordförande i Natur- och trafiknämnden, ordförande i miljöutskottet och vice ordförande i kommunstyrelsen. Det ger goda möjligheter för genomslag av Centerpartiets politik.

Vilket Nacka vill du ha?

- Jag vill ha ett tryggt, naturskönt och nytänkande Nacka. Jag vill se till att viktiga naturområden och kulturmiljöer bevaras för kommande nackabor. Beslutade nya naturreservat ska genomföras. Genom att jag är ordförande i natur- och trafiknämnden kan jag sätta fokus på både naturreservaten och framkomligheten på våra vägar. Jag vill också jobba med klimat- och miljöfrågorna. Genom att jag är ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott blir det verkstad och inte bara prat.

Jag vill också bygga en fin, spännande och trivsam stad i Nacka och få fram tunnelbanan till Nacka Forum och sedan vidare mot Orminge. Vi ska bygga Nacka stad med stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvalitet i boendet med senaste miljöteknik för framtiden. Kulturen har så klart en viktig roll när vi bygger för att människor och företag ska trivas. Nacka ska bli en ännu bättre kommun att bo i. Självklart vill jag också utveckla våra stadsdelscentra såsom Älta centrum, Orminge centrum och Saltsjöbadens centrum.

Dessutom vill jag fortsätta förnyelsen av den kommunala verksamheten och se till att det finns olika driftsformer för medborgarna att välja mellan. Nackaborna har rätt att få välja skola, förskola, äldreomsorg, kulturskola och mycket mer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.