Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Norrtälje


Välkommen till Centerpartiet i Norrtälje kommun!  

Centerpartiet står för närodlad politik. Alla människor ska ha närhet till beslut och kunna påverka sin vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism. Det är vår utgångspunkt när vi formar politiken för de kommande åren och decennierna.    


Rimbo Centernätverk

Inbjuder till möte torsdagen den 22 oktober kl.18.00 i Tolvmansgården (Hembygdsgården Rimbo).

Information om vad vad som händer i Rimboområdet

Varmt välkomna!


Distriktstämma både lokal och digital

Under lördagen den 29 augusti höll Centerpartiet i Stockholms län sin distriktstämma digitalt. Norrtälje ombud deltog från Länna Bygdegård. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar lyssnade vi även på Annie Lööfs tal. Bengt Ericsson, Norrtälje omvaldes som ledamot i distriktsstyrelsen och Henrik Eriksson, Hallstavik, valdes in i valberedningen.

Maria Lodenius och Åsa Wärlinder


 

Walkabout i Norrtälje

Så här i skolavslutningstider anordnar Trygg i Norrtälje en Walkabout i Norrtälje och i Hallstavik. Sedan många år har vi i Centerpartiet deltagit, så även i år. Under torsdagen gick vi en fin runda i staden via Södra Bergen, Societetsparken, Borgmästarholmen, hamnområdet och i centrum. En .fantastisk försommarkväll. Vi som deltog var Maria Lodenius, Per Lodenius och Åsa Wärlinder.


Fika i det gröna 7 juni

Ett trettiotal medlemmar träffades i söndags till en fika i det gröna på Vikingabyn i Svanberga. Vi fick information om Vikingabyns historia och verksamhet av Jacob Christman. Därefter blev det tårtkalas. Vi passade även på att fira Tommy Lundqvist, Stefan Lindskog och Karina Åberg som alla har haft jämna födelsedagar under maj månad.

Det var trevligt att träffas igen efter vårens uppehåll av fysiska möten. Vi höll avståndet och vi hade en mycket trevlig stund på Storholmen.

 


Satsning på järnväg, vägar och bredband

19 maj

Centerpartiet presenterade idag nya infrastruktursatsningar för 2020 för att knyta ihop landet. Det handlar om totalt 1,2 miljarder kronor i investeringar i väg- och järnvägsunderhåll, tillsammans med bredbandsutbyggnad.

– Det här är viktiga investeringar för att hålla ihop Sverige och skapa goda levnadsvillkor i hela landet. Samtidigt skapas nu fler jobbtillfällen, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare för Centerpartiet.

Läs mer

10 000 nya undersköterskor och vårdbiträden

12 maj 2020

Idag presenterades ett nytt omsorgslyft, med målet att 10 000 fler undersköterskor och vårdbiträden ska kunna fastanställas och kompetensutvecklas. Personer som jobbar inom äldreomsorgen ska erbjudas tillsvidareanställningar och även kunna få sin utbildning betald på arbetstid.

– Vårdanställda drar ett oerhört tungt lass på frontlinjen, och de behöver bli fler. Därför ger vi fler chansen att få fast anställning och vidareutbilda sig med lön, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Läs mer

Anders W Jonsson

 

Slopad skatt på gåvor till anställda

4 maj

Under andra halvan av 2020 kommer arbetsgivares gåvor till anställda, upp till ett värde av 1000 kronor, inte att vara skattepliktiga. Lagen ändras tillfälligt för att gynna lokala företag och stödja dem som drabbats under coronakrisen.

– Många företag och kommuner vill stötta det lokala näringslivet och samtidigt uppmuntra sin personal i dessa svåra tider. Nu gör vi det enklare att göra just det, med tusen skattefria kronor att ge gåvor för under 2020, säger Anders W Jonsson, vikarierande partiledare (C).

Läs mer


Nu kompenseras företag för omsättningstapp

30 april

Idag presenterades nya krisåtgärder för svenska företag som drabbats av coronakrisen i form av ett omsättningsstöd, som beräknas uppgå till 39 miljarder kronor. Det handlar om att kompensera företag som drabbats av stora omsättningstapp under krisen.

– Många företag har drabbats oerhört hårt av krisen. Centerpartiet har drivit på för att ytterligare stöd ska sättas in så att fler företag ska kunna överleva, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Läs mer

Fler bostäder genom fri hyressättning i nyproduktion

24 april

Det behövs fler hyresrätter i Sverige. Nu tas ytterligare ett steg i att hitta lösningar på bostadsbristen runtom i landet, i och med en ny utredning om fri hyressättning i nyproduktion.

– Det är tydligt att det behövs fler hyresrätter i hela landet. Bostadsköerna i våra storstäder är orimligt långa och de kan inte kortas om inte utbudet av lediga hyresrätter ökar, säger Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C).

Läs mer

Historiskt stor vårbudget presenterad

15 april 2020

Idag presenterades en historiskt stor vårbudget som tillsammans med de extra ändringsbudgetarna innehåller krisåtgärder för över 100 miljarder kronor. Centerpartiet har sedan coronavirusets utbrott varit med och tagit fram kraftfulla åtgärder som är nödvändiga för att stärka sjukvården, stötta svenska företag och lägga grunden för en snabb återhämtning.

Läs mer

C: Kraftigt sänkta kostnader för företag

14 april 2020

Nu minskas arbetsgivares utgifter ännu mer, med anledning av coronakrisen. I mitten av mars infördes ett tillfälligt system för korttidspermitteringar där staten står för den största delen av lönekostnaden. Från 1 maj ska det systemet utökas, då arbetstiden för anställda kommer att kunna minskas med upp till 80 procent.

– Det här betyder att en arbetsgivares kostnader, tillsammans med övriga stöd, kan minska med drygt 85 procent, vilket blir en stor lättnad för många företag, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson (C).

Läs mer

Alliansen i Norrtälje skjuter till 5 miljoner kronor till Socialnämnen

6 april 2020

Allians för Norrtälje kommun kommer anslå fem miljoner kronor extra till socialnämnden för att möta de ökande behoven i kommunen på grund av coronasmittan.

– Det är ett välkommen tillskott till vår verksamhet. Socialkontoret har förtjänstfullt och under en lång tid arbetat med effektiviseringar och förändrat arbetssätt. Men en kommun som växer får av naturliga skäl även ökade behov inom det sociala området, och vi ser att de behoven fortsätter att öka, säger Åsa Wennerfors (L), ordförande i socialnämnden. Läs mer

63 miljoner extra till Norrtälje kommun

Som följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med L och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2021.

För Norrtälje kommun innebär tillskottet 63,5 miljoner kronor för 2020.
- För oss i Norrtälje, och för alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner, säger kommunalrådet Anders Olander (C)

Permanent höjning av bidragen

Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner permanent med 12,5 miljarder per år, -det är avgörande att staten går in och stöttar kommuner och regioner i ett bekymmersamt läge, säger Per Lodenius (C) riksdagsledamot från Norrtälje.
- Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta de behov som finns här i Norrtälje kommun. Att sedan tillskotten är generella statsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Det ger kommunen arbetsro, avslutar Anders Olander (C)

Kontakt
Anders Olander (C), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Mobil 073-558 23 87

Fakta

  • Kommuner och regioner ges nya generella tillskott om ytterligare 15 mdkr 2020. Dessa läggs utöver de 5 välfärdmiljarder som JA-partierna presenterades i januari. Det totala generella tillskottet till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten är alltså 20 mdkr.
  • Kommuner och regioner ges nya medel om 2 mdkr som kompensation för extraordinära utgifter. Dessa 2 miljarder är utöver den miljard som redan har lagts fram. De går via Socialstyrelsen och kommuner och regioner får ta del av dessa efter rekvisition.
  • Pengarna fördelas 70 % till kommuner och 30 % till regioner, därefter per capita.


Hur får vi fler hyresrätter?

Cvar en fråga som diskuterades under måndagskvällen den 9 mars i Norrtälje. Många kom och lyssnade och ställde frågor. På mötet medverkade

Riksdagsledamot Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson (C), Olle Huusko, bostadsentreprenör, Rimbo och kommunalrådet Anders Olander (C)

Mötet anordnades i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Seniornätverket 65+

Stormöte torsdag 27 februari, börjar med lunch i restaurangen Grannköket kl. 11.30 – Mötet börjar 12.15 i Kommunhuset i Norrtälje

Årsmöte i Nysättra den 15 februari

Årsmöte med Centerpartiet i Norrtälje kommun, i Nysättra. En stor del av mötet diskuterade vi viktiga frågor #Framåt.

Gunnar Englund omvaldes till ordförande. Se hela nya styrelsen här. Ett uttalande antogs om Hot mot djurägare.

Full fart på Julgransplundringen

Söndagen den 12 januari anordnade vi julgransplundring i Estuna Bygdegård.

Per Lodenius ledde dansen runt granen. Fika serverades och tomten kom och delade ut godispåsar till både stora och små.

medlemsmöte 16 november 

Denna gråa novemberlördag samlade Centerpartiet till medlemsmöte i Edebogården.

Berit Jansson hälsade alla välkomna till Edebogården (fd skola) och tog upp frågor viktiga för bygden såsom näringslivsfrågor, bättre kollektivtrafik mot Uppsala samt frågor inom de grönanäringarna.

Patrik Dahl och Gunnar Englund informerade om innehållet i Norrtälje kommuns Mål och budget 2020-2022.

Henrik Eriksson informerade om Region Stockholms förslag till budget för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt mm.

Per Lodenius informerade om aktuella frågor från Sveriges Riksdag.

Boris Andersson informerar om Gottröra

 

Medlemsmöte i Gottröra 4 september

Medlemsmöte ägde rum den 4 september i Gottröra församlingshem.
Boris Andersson gjorde en fin presentation av Gottröra ur ett historiskt och ett nutida perspektiv.

Anders Olander informerade om aktuella frågor i Norrtälje kommun

Tommy Lundqvist informerade från Teknik och klimatnämnden

Per Lodenius från riksdagen och Henrik Eriksson från regionen (l"andstinget").Per Lodenius, Anders Olander och Gunnar Englund delar ut blommor och diplom samt bjuder på tårta till Utvecklingscentrum för vatten.

Text

Centerpartiets Miljöpris 2019

På måndagen den 17 juni delade Centerpartiet i Norrtälje kommun ut Centerpartiets miljöpris 2019 till Utvecklingscentrum för vatten.

Motiveringen för priset är följande:

Ni är en stor tillgång i vår kommun som under många år framgångsrikt har riktat fokus på de för Norrtälje kommun så viktiga vatten- och avloppsfrågorna. Med er kunskapsutveckling, olika projekt samt VA-rådgivning till privatpersoner, gör ni en stor och viktig insats för miljön både lokalt och globalt.

Utvecklingscentrum spelar en viktig roll genom att etablera testmiljöer för småskaliga anläggningar, delta i olika projekt och att ordna seminarier både för professionen, företagare och allmänheten.
En viktig del i ert arbete är Mathilda-laboratoriet, som utför analyser av dricksvatten och avloppsvatten.

Utvecklingscentrum för vatten driver på för en bättre miljö och sätter Norrtälje på kartan som en kommun med stort fokus på dessa frågor, som är så viktiga för en hållbar framtid.


Walkabout 2019 i Norrtälje stad

Centerpartiets gäng, som under torsdagskvällen gick Walkabout i Norrtälje stad.

Fullt med folk i vår monter på Expo Roslagen i dagarna två

Under två intensiva dagar på Expo Roslagen hade vi många besök i vår monter. Både att för att diskutera politik men framförallt tävla i vår fototävling.


sol-has-bg

Senaste nytt från Norrtälje

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.