Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media
  • / Digital kompetens är i grunden en demokratifråga

Digital kompetens är i grunden en demokratifråga

För att hänga med i samhällsutvecklingen behöver många av oss förbättra vårt digitala kunnande, kunskapsresultaten förbättras och likvärdigheten stärkas. I dessa Corona-tider har fler insett betydelsen av Digital kompetens.

Digital kompetens bygger på ett antal förmågor:

  1. Att förstå och använda digitala system och tjänster. Att känna sig säker.
  2. Att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.
  3. Att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av tekniken.
  4. Att få kunskap om mjuk- och hårdvara – tekniska apparaturen och dess innehåll. Det är viktigt för alla åldrar – inte bara ungdomar.
  5. Källkritik! Vi måste lära oss att kritiskt granska material och information. Att ständigt kommunicera genom medier ställer nya krav på individers förmåga att förhålla sig kritisk till information. Med den här nya tekniken är det enkelt att förändra bilder och publicera falsk information. Detta ökar kraven hos oss på kunskapsnivån om propaganda, källkritik, vandringssägner, fake news, påhitt av alla slag, reklambudskap och mycket mer.

Hänger alla med i utvecklingen? Vi vet att rätt många står utanför. Några vill stå utanför. Andra känner sig osäkra – och vill in men vet inte riktigt hur. Den som vill lära mer måste känna sig trygg i kontakter. Felsteg kan ge bekymmer.

Vid beställning av resor och teaterbiljetter kräver de flesta arrangörer att det sker via nätet. Förälder behöver meddela skolan om sjukt barn. Inköp av varor från när och fjärran, förnya recept, betala räkningar via sin bank, Skype med barn och barnbarn på fjärran ort, beställa tid hos bilprovning, hos doktor och tandläkare - detta är några exempel på en uppsjö möjligheter inom den Digitala världen som rätt använt gör livet lättare.

Vem har ansvaret för att vi medborgare vågar närma oss och utveckla digitala kompetens?

Skolan har sitt ansvar för elever. Företag ger råd inom sin sektor. Men vem ska hjälpa och stödja kunskapsnivån hos föräldrar, folk mitt i livet och personer 65+? Folkbildning bl. a i form av studiecirklar finns hos studieförbunden. Biblioteken har i över 100 år varit platsen för bildning - för alla åldrar. Biblioteken fortsätter att förnya och utveckla sitt uppdrag.

Det nya som mer och mer börjar ta form i kommuner kallas Digidelcenter och blir den trygga och säkra platsen för frågor, stöd och hjälp. Vi i Norrtälje utvecklar i den takt resurserna räcker. Digital kompetens måste vara för alla – för hela folket – en nödvändig förstärkning av demokratin.


Bengt Ericsson, C, ordförande Kultur- och fritidsnämnden