Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Fel att kött alltid är sämre för klimatet

Karin Brostöm (C)

Jag läser Konsumentverkets förenklade budskap i Norrtelje Tidning 28 augusti om att ska man byta ut kötträtter mot vegetariska alternativ om man vill vara mer miljömedveten. Om Konsumentverket hade sagt att vi ska byta ut det utländska köttet mot svenskt är jag med på banan. Forskare har faktiskt visat att kor är bra för klimatet och att de också är en förutsättning för odling av andra grödor på våra åkrar.

Vi ska öka livsmedelsproduktionen här i Sverige av beredskapsskäl bland annat. Då kan vi inte utesluta djurhållning. Vi kan inte ensidigt odla spannmål eller andra grödor utan vi behöver växla spannmål med gräsodling och emellanåt oljeväxter och proteingrödor. Det ligger även ett värde i den gödsel vi får från djurhållningen i vårt odlingssystem.

Vi ska öka livsmedelsproduktionen här i Sverige av beredskapsskäl bland annat. Då kan vi inte utesluta djurhållning. Vi kan inte ensidigt odla spannmål eller andra grödor utan vi behöver växla spannmål med gräsodling och emellanåt oljeväxter och proteingrödor. Det ligger även ett värde i den gödsel vi får från djurhållningen i vårt odlingssystem.

Klöver och timotej låter poetiskt, men det kan vi inte äta. Däremot blir det ett utmärkt vinterfoder åt korna som ger oss mjölk och kött. Sådana växter är också en bra så kallade förfrukt åt spannmål då klöver är kvävefixerande och gräsvallarna ökar kolinlagringen i jorden.

Att vi kan påverka klimatet med vad vi äter kan vara en riktig iakttagelse men jag tror att Konsumentverket har ett tunnelseende vad gäller köttproduktionens och jordbrukets roll för utsläppen av växthusgaser.

Enligt FN är livsmedelsproduktionen viktig och den första prioriteringen är att producera mat från jordbruksmark. Det ska ske med metoder som värnar biologisk mångfald.

I den offentliga debatten läggs stort fokus på att kossorna rapar metangas men det finns andra aspekter som man inte tar hänsyn till. FAO:s rapport Livestock´s Long Shadow visar att just för idisslarproduktion är kapaciteten att binda koldioxid gigantisk i de marker som producerar idisslarnas foder eftersom markens humusförråd byggs upp.

I räknemodellerna för hur man räknat koldioxidutsläpp från jordbruket har man genomgående ignorerat den stora kapaciteten att binda koldioxid i systemet idisslare och den växtodling som producerat fodret. Kött från kor och får som betat och ätit foder producerat i Sverige bidrar positivt till klimatet genom att vi har fler kolsänkor med fleråriga gräsbevuxna åkrar och att vi bevarar den biologiska mångfalden i vår unika natur.

Maten betyder mycket för vår trivsel, vår ork, vårt samvete och vår hälsa. Vi människor behöver både kött och vegetabilier som föda. Då gynnar vi miljön och gör en positiv klimatpåverkan.

Konsumentverket borde ta del av den forskning och erfarenhet som finns, om verket vill ta ledartröjan i mat- och klimatdebatten. Nu är man på efterkälken.

Karin Broström (C)