Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Framtiden ligger i våra händer

Svar/synpunkt på Nicklas Salmins artikel i NT den 6/7 "Debatt: Det här måste Norrtälje göra för att få en levande demokrati - även i framtiden!"

Anna Eneroth

Håller helt med Nicklas Salmin – vi måste fylla på med yngre förmågor som kan ta vid när orken tryter för vår gedigna skara av äldre och erfarna förtroendevalda politiker.

Erfarenhet är inte att förringa men som yngre, engagerad och nyligen invald är det just bristen på denna ingrediens där stödet behövs.

Ofta pratar vi om att samverka och det är precis vad vi behöver göra här. Släpp fram, satsa och stötta oss yngre. Vi behöver hjälp med just det praktiska hantverket och det formalia som rollen kräver. Det andra att representera en bred målgrupp med en touch av tidens anda och med en rejäl skopa lust, det klarar vi yngre galant.

Många gånger går politik i arv - den finns i familjen. Kanske har man haft en förälder som varit politiskt engagerad, kanske rent av haft det som heltidsjobb. Har man inte den där naturliga pushen hemifrån, kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att närma sig den politiska världen.

Det kan kännas som ett stort steg, kanske ideologiskt men ibland även rent praktiskt.

Det kan räcka med ett mejl.

Sedan en tid har jag tillsammans med en annan nyligen engagerad kvinna en självklar plats i ett nytt välkomnande sammanhang där vi båda har fått förtroende att axla roller och med vårt framtida sikte inställt på andra positioner för ytterligare påverkan i kommunpolitiken.

Både hon och jag representerar kategorin heltidsarbetande småbarnsföräldrar som lever och verkar i vår kommun där vi nu också engagerar oss. Vi gör det för er, för oss och våra familjer.

Ett halvt steg bakom oss finns han hela tiden - vår mentor, den där bejakande, ödmjukt ifrågasättande med både politiskt tyngd och erfarenhet. Tillsammans utgör vi precis den där mixen som genererar den bästa laguppställningen. Mitt team.

För att nu bevara en levande demokrati i framtiden hoppas jag att även ni andra partier på lika fördömligt sätt tar emot oss yngre och rykande färska att hoppa in i de beslutande sammanhangen. Schabbla inte bort oss.

Anna Eneroth, 40,

Centerpartiet (kultur- och fritidsnämnden)