Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Landsbygden tar Roslagen framåt

Norrtälje kommun är till ytan en tredjedel av Stockholms län, men bara tre procent av länets befolkning är bofasta i vår kommun. Vi är en av landets största landsbygdskommuner.Utan en levande landsbygd dör Sverige. Utan de gröna näringarna, ingen landsbygd. Det är två konstaterande som krokar i varandra och som Centerpartiets landsbygdspolitik på alla nivåer utgår ifrån.

Vi brukar säga att landsbygden inte bara ska överleva, utan faktiskt också leva. För oavsett om du bor i Stockholm eller i Söderbykarl har du rätt till samma förutsättningar för att leva ditt liv.

De gröna näringarna är ryggraden i vår landsbygd som skapar många lokala jobb. Förutsättningarna för de gröna näringarna är extremt viktiga. Det märktes tydligt förra sommaren, när torka och bränder slog skoningslöst mot jordbrukare och skogsägare över hela landet. Det krisstöd som regeringen då delade ut räckte inte långt och de pengar som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill satsa är inte tillräckliga. Därför kräver Centerpartiet nu mer pengar till krisstöd för de gröna näringarna, och att de fördelas på det sätt som kommer bönderna bäst till gagn.

I Januariavtalet, som vi förhandlat fram på riksplanet tillsammans med Liberalerna och regeringen, har Centerpartiet också lyckats lyfta landsbygdsfrågorna högt. Här har vi drivit på för beslut om att lätta på strandskyddsreglerna så att det lokala självbestämmandet ökar. Vi vill stärka äganderätten för skogsägare och i de fall då regeringens myndigheter gör inskränkningar för den enskilde skogsägaren, ska skäliga ersättningar utbetalas. Här finns beslut om att göra det billigare att anställa; arbetsgivaravgiften sänks de två första åren för företagare som anställer sin första medarbetare eller en person under 18 år. Det är satsningar som får små företag att växa och ger människor en väg in i arbetslivet.

Det sprids just nu en bild av att Januariavtalet innehåller färdiga beslut om höjda bensin- och dieselskatter. Det stämmer inte. Vi är överens om att inte höja dessa skatter detta år. Skattesystemet måste vara rättvist, oavsett var i landet man bor.

Vi vet hur viktig bilen är för alla som bor på landsbygden och utanför kollektivtrafikens rutnät. Bilen är i många fall själva förutsättningen för att kunna bo där man bor. Man ska pendla från hemmet i Herräng till jobbet i Norrtälje, man ska handla, man ska hämta och lämna barn och skjutsa till träningar. Det är på landsbygden de långa avstånden finns. Därför har vi drivit igenom en förändring av reseavdraget – det kommer nu att vara beroende av hur långa avstånd man pendlar till arbetet, inte hur lång tid resan tar. Det gynnar oss som bor på landsbygden.

För både människor och företag är den digitala infrastrukturen också en förutsättning för en fungerande vardag. I Januariavtalet har vi därför förhandlat fram en skarp målsättning, som säger att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha uppkoppling på 100 Mbit/s redan nästa år. Det kommer också gynna oss i Norrtälje kommun.

Sammantaget är det en rejäl satsning på vår landsbygd. Det är så Centerpartiet arbetar, i kommunen, i regionen och i riksdagen. För oss är målet alltid att hela Sverige ska ha samma förutsättningar att leva, växa och utvecklas.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot

Anders Olander (C), kommunalråd