Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media
  • / Låt våra bibliotek minska det digitala utanförskapet

Låt våra bibliotek minska det digitala utanförskapet

Norrtälje kommun, genom vårt bibliotek, har sökt nya pengar från statliga Kulturrådet, ”Stärkta bibliotek”. Där kan Sveriges alla bibliotek söka ur en pott på 220 miljoner.

Vår ansökan handlar om att etablera digidelverksamhet. Arbetet är redan påbörjat med bland annat en vidarebildning av bibliotekspersonalen. Fyra andra kommuner deltar, Täby, Lidingö, Österåker och Sollentuna, vilket är möjligt tack vare bidrag vi erhöll 2019.

Digidelverksamhet är en plats för stöd inom det digitala området. Behovet är stort – inte minst inom vård och omsorg, men även i samhället i stort.

Undersökningar visar att så många som tio procent står helt utanför den digitala världen. Vi vet att många fler än så har svårigheter att bemästra digitala möjligheter. Utvecklingen går i rasande takt. Många företag utvecklar digitala verktyg – men vem ska ansvara för utbildningen, det vill säga användares färdigheter?

Vi vet att det finns studiecirklar – men det behövs mer. Biblioteksvärlden har möjlighet att bli en långsiktig och stabil plats för dessa frågor. Flera orter i vårt land är redan på gång.

Vi ser ett utvecklat samarbete med till exempel KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje). Där inser man stora utvecklingsmöjligheter genom digitalisering inom vården. Det gäller också att vi användare (kunder) kan bemästra de digitala möjligheterna. Och vart vänder vi oss för att få ställa frågor inom det digitala området?

Biblioteken har i över hundra år haft ett folkbildande uppdrag. I dag finns en lag (bibliotekslagen) och med detta ser vi folkbibliotekets folkbildande ansvar, det vill säga ett ”nytt” ansvar. Till våra bibliotek kommer alla åldrar – alla med sina behov och önskemål. Vår ambition är att skapa en digidelverksamhet. Det är alltså inget projekt utan en permanent plats vi ser framför oss.

Allt fler – myndigheter, kommuner, företag, teatrar, banker, vårdinrättningar, medier etcetera arbetar med att digitalisera sina tjänster. Att göra inköp online växer explosionsartat. I dessa dagar med corona ser vi extra tydligt det stora behovet.

Alla aktörer vill att man i första hand ska använda deras digitala kanaler. Den som vill beställa och betala en tågbiljett ut i Europa kan inte ringa eller köpa över disk. För detta krävs kunskaper om digitala verktyg. Bara att skaffa mobilt bank-id kan vara en utmaning. Att undvika bedragare är en annan.

”Gå in på nätet”, är ett uttryck vi hör dagligen. Vi vet att en stor grupp inte kan komma in på nätet – de finns i ett digitalt utanförskap. Hit hör bland annat några i åldern 65+, men vi vet att många andra står utanför digital delaktighet.

Några exempel. Hur många vet vad en filterbubbla är eller hur man tar sig ur den? Hur många vet vad Google och andra tjänster gör med din ”privata” information? (Det är inte så privat i en smart mobiltelefon som man kan önska sig!). Det är inte alltid av ondo då den informationen många gånger hjälper oss utan att vi vet om det eller förstår vilka algoritmer som snurrar runt.

Med detta sagt är de äldre en stor målgrupp men på ett digidelcenter får alla hjälp och stöd eller hitta något nytt – en 3D-skrivare, ladda en ”app”, skaffa eller ändra mobilt bank-id.

Till slut några ord om vår ansökan till Kulturrådet. Vi hoppas få svar i juni i år, där vi alltså söker medel för att skapa en permanent digidelverksamhet. När vi får svaret vet vi vilka pengar vi har att röra oss med. Det bestämmer vilken verksamhet vi kan planera för.

Något måste vi göra och lite är bättre än inget. Vår förhoppning är att flera enheter och stora delar av näringslivet ansluter till denna vår satsning genom stöd i olika former.

Aktörer såsom Seniornet, Vuxenskolan, ABF med flera har redan etablerad verksamhet till sina målgrupper. Vår ambition är att samverka för att nå ut till alla intresserade – och över hela vår kommun.

Tillsammans når vi störst effekt!

Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden