Norrtälje museer förstärker kulturen i stort

I debatter kring vårt kulturarv har frågor ställts kring den nya organisationen Norrtälje museer. Vi vill belysa denna framtidsinriktade “paraplyorganisation.Politiken i en kommun har många viktiga uppgifter. Detta gäller även kulturen. I alliansens 88-punktsprogram står: ”Samordna museiverksamheten för att skapa bättre förutsättningar för mer aktivitet och möjlighet att klara arkiv- och bevarandefrågorna”.

Norrtälje museer är en framtidsorganisation. Det är ingen byggnad. Vi vill med den förstärka kulturen i stort.

Organisationen utgörs hittills av ett samarbete mellan Norrtälje kommun och fyra museistiftelser: Roslagsmuseet, Motorfabriken Pythagoras, Axel, Julia och Torsten Nordström samt Bertil Carlqvists museum. Framtidsbilden är att samarbete och samverkan utvecklas med flera aktörer.

Vad gör Norrtälje museer? Verkar i nutiden. Stöttar och främjar arbetet med föreningsliv och kulturarv i hela kommunen, från vår tidigaste historia till dagens händelser. Blickar in i framtiden och bygger en organisation som klarar den uppgiften, bland annat genom närmare samarbeten med länsmuseet, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, Hembygdsförbundet, andra kommuner samt museer både nationellt och internationellt.

Norrtälje museer har uppdraget att främja, stötta och agera samordnande för kulturarvsaktörer. Organisationen har även uppdraget att arrangera och producera program och pedagogik i samarbete med andra aktörer och i egen regi. Den sammantagna karaktären av uppdraget kan delas upp i en utåtriktad, för allmänheten synlig del, och i en som sker ”under ytan”.

Visionen är att Norrtälje museer ska utgöra navet i arbetet med att förvalta, presentera och tillgängliggöra kulturarvet i Norrtälje kommun. I dialog med invånare, föreningar, institutioner och stiftelser vill vi skapa en varaktig plattform för kunskapsutbyte, delaktighet och kunskapsuppbyggnad. Med förankring i vår historia möter vi samtidens förväntningar med blicken riktad framåt.

Norrtälje museers verksamhet kan alltså sammanfattas i fyra områden: stödja och främja, samarbeta, publik verksamhet och samlingsförvaltning. Den ska inte överta någon verksamhet. Syftet är att ge aktivt stöd för stiftelserna och utvecklas ytterligare till fler aktörer i vår kommun.

Det är politikerna som beslutat om skapandet av denna framtidsorganisation. Uppdraget har vuxit fram i samarbete. Vi är helt tillfreds med det arbete som hittills utförts.

Under årets sommar har den högaktuella teatern Roslagen brinner (rysshärjningarna år 1719) framförts. Den är ett bevis på fungerande samarbete mellan Björkö teater, Norrtälje museer med flera. Med detta ville vi visa hur man kan tillgängliggöra historien – i detta fall genom en uppskattad teater, som på ett pedagogiskt sätt nått ut till en bred publik.

Vid tio föreställningar uppskattas publiken till mer än 3 000 personer. Norrtälje museer gjorde valet att budget för en planerad utställning fick gå till teater.

Andra synliga exempel på nytänkande är de uppskattade stadsvandringar med 1700-talets Norrtälje i fokus, vilka ägt rum denna sommar, och visningar av Nordströms och Pythagoras, som genomförts eller bekostats av Norrtälje museer. Detta är bara några i en rad insatser och evenemang som arrangeras av organisationen.

Politik består av många uppgifter, att finnas i nuet, att tänka framåt och samtidigt skåda in i historiens intressanta backspegel. Norrtälje museer är en framtidsorganisation.

Agneta Hedlundh (L)

Bengt Ericsson (C)

Göte Vaara (KD)

Janeth Tjörnhammar (M)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.