Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media
  • / Orimligt att förmånsbeskatta fyrhjulingar som används i företaget

Orimligt att förmånsbeskatta fyrhjulingar som används i företaget

Landsbygdens företagare känner alldeles för ofta att de bedriver en Davids kamp mot Goliat. Plötsliga förändringar i regeltolkningar från myndigheters sida leder inte bara till oro för den enskilde företagaren; det skapar en rättsosäkerhet med vidare konsekvenser.

Inte minst måste Skatteverkets nyckfullhet upphöra. Den maktlöshet som många småföretagare känner måste få ett slut.

Under de senaste åren har Skatteverket börjat förmånsbeskatta de fyrhjulingar som är redskap för arbete i terräng för bönder och många andra företagare. Regelverket kring förmånsbeskattning har inte förändrats utan vad som har skett är att tolkningen plötsligt har ändrats genom beslut av Skatteverket. Det har fått till följd att enbart det teoretiska nyttjandet av en tillgång räcker för att påföra företagaren stora belopp.

Denna nya praxis innebär att exempelvis en lantbruks- eller skärgårdsföretagare som har behov av en fyrhjuling i sin verksamhet ska förmånsbeskattas med inte sällan stora belopp. Det är inte bara orimligt i sak. Det är dessutom orimligt att belopp kan sättas till runt 180 000 kronor när själva inköpet kostar drygt hälften av detta.

Om synsättet att en företagares tillgång till arbetsredskap och verktyg per automatik ska kunna leda till flera tusen i månaden i skatt ska bli gängse så kommer det inte bara att få mycket stora ekonomiska konsekvenser för ett stort antal företagare. Det kommer att få stora konsekvenser för rättssäkerheten. Även om lagstiftningen kring förmånsbeskattning behöver ses över så är frågan om förmånsbeskattningen av fyrhjulingar alltför viktig och akut för att hamna i en lång utredning.

Centerpartiet har konsekvent presenterat förslag om att det behövs en översyn av skattelagstiftningens konsekvenser för mindre företag. Särskilt problematiken kring plötsliga förändringar i regeltolkningar har varit ett centralt problem som vi har lyft. Det har tyvärr uppstått ett antal exempel under de senaste åren där en företagare som länge följt ett regelverk plötsligt får besked om att Skatteverket omtolkat lagstiftning. Så kan det inte fortgå.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot för Norrtälje och Stockholms län

Per Åsling (C), riksdagsledamot för Jämtland och skattepolitiskt talesperson