Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Pythagoras måste få en långsiktig lösning

Ibland går debattens vågor höga. I dessa dagar rör det Pythagoras industrimuseum som begärt extra pengar. Mitt och vår förvaltnings löfte kvarstår: tillsammans med ansvariga blir det ett möte efter sommaren.

För oss är bilden klar. Vi måste hitta en framtida lösning. Det skrivs att politiken tagit semester. Några är lediga – men inte alla. Sommarmånader är som regel fria från sammanträden.

För egen del är dagarna fyllda av trevliga saker. Förra veckan besök på Engströmgården i Grisslehamn. Nu i slutet av juni med invigning av Konst i ån, där vi även delar ut 2019 års kulturpris till Norrtäljemusikern Torbjörn Eklund.

Så till manifestationen Rädda Pythagoras torsdagen 20 juni. Ropen var höga: ”Mer pengar till kulturen!”, ”Rädda Pythagoras!”, ”Höj skatten!”, ”Gör budgetöverdrag – det gör andra!” och ”Vad gör den nya organisationen Norrtälje museer?”

Någon sa (med applåder): ”Vår kommun saknar kultur. Vem vill flytta till denna kulturöken?”

Min bild är att vi har ett blomstrande kulturliv. Det händer mycket. Många goda krafter finns i staden, på större orter och på landsbygden. Allt för trivsel och nöje åt många.

Utrymmet här i Norrtelje Tidning räcker inte att bemöta allt som sades. Flera av ropen är direkt nedbrytande – därför lägger jag dessa åt sidan.

Brist på pengar är inget nytt. Så har det varit i alla tider. Så kommer det att vara.

Låt mig svara på några av ropen.

”Höj kommunalskatten!” Förslaget har inget större stöd hos en stor allmänhet. Inte heller hos de flesta politiska partier. Varför? En höjning drabbar alla skattebetalare, såväl pensionärer med låga inkomster som ungdomar med sin första lön.

”Mer pengar till kulturen!” Varje år får kultur- och fritidsnämnden en budgetram. Till oss kommer ansökningar från verksamheter. Ofta är sökta belopp två till tre gånger högre än vad vi har i budget. Om vi har 400 000 kronor på ett konto kan inkomna ansökningar uppgår till över en miljon. Vårt uppdrag blir att på bästa sätt fördela.

”Gör budgetöverdrag, det gör andra!” Är det någon av kommunens nämnder, som ska hålla sin budget, så är det kultur- och fritidsnämnden. Andra nämnder har det svårare att hålla sina budgetar. En snörik vinter kostar till exempel mer än en snöfattig. Socialnämnden har lagkrav. När familjer behöver mer stöd krävs mer pengar. Vårdverksamheten går inte heller att budgetera i detalj. När människor behöver vård måste det fungera.

Vissa delar av kommunens verksamhet är reglerat i lagar. Andra är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna, vilket innebär att det mesta kan tas bort i ett klubbslag.

Kultur- och fritidsverksamhet är ur lagens synpunkt frivillig (utom bibliotek). Men Norrtälje kommun är absolut ingen kulturöken. Hos oss satsas cirka 150 miljoner på kultur, idrott och fritid. Bad, bibliotek, stöd till barn och unga, pensionärs- kultur- och idrottsföreningar, stipendier med mera.

Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden