Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media
  • / Regeringen måste stoppa jättetrålarna i skärgården

Regeringen måste stoppa jättetrålarna i skärgården

Vårens rapporter i exempelvis Norrtelje Tidning om industrifisket i skärgården väcker ilska och upprördhet men tyvärr inte särskilt mycket förvåning.

Sedan flera år tillbaka har vi centerpartister i kommun, region och riksdag krävt en förändring. Nu är det hög tid att regeringen tar till de verktyg den faktiskt har och börjar agera för att skydda det småskaliga kustfisket och skärgården från trålarnas framfart.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och miljöminister Isabella Lövin (MP) måste sluta blunda för att det är det storskaliga trålfisket som i praktiken står för hela problemet med ohållbart fiske i Östersjön. Nu måste de öppna ögonen och stå upp för både miljöns och de hållbara skärgårdsfiskarnas intressen. När trålfiskarna fångar 370 gånger mer strömming än alla yrkesfiskare i skärgården tillsammans, drabbas allt från torsk och gädda till fåglar och småskaliga yrkesfiskare.

I dag är denna trålning laglig men det finns saker som regeringen kan göra för att stoppa den. Sverige har rätt att vidta åtgärder för bevarande av och förvaltning av fiskebestånden inom en gräns av 12 sjömil utanför den så kallade baslinjen, efter samråd med EU-kommissionen. Den internationella trålgränsen går i dag istället bara fyra sjömil utanför Östersjöns kust.

Regeringen hade kunnat agera om den hade tyckt att det var viktigt. Regeringens motivering för sin passivitet är att internationella havsforskningsrådet (ICES) hävdar att strömmingsbeståndet i Östersjön är livskraftigt. Men faktum kvarstår att våra lokala fiskare vittnar om att deras nät är tomma.

De lokala fiskarna bidrar också med jobb, attraktionskraft och identitet till små och mycket känsliga lokalsamhällen som behöver alla möjligheter till utveckling de har och kan få. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte väljer att ta tillfället i akt, och använda de verktyg man faktiskt har, för att stödja dessa lokala glesbygdsföretagare när man har chansen. Försvinner de småskaliga kustfiskarna, försvinner på samma gång en viktig pusselbit för att kunna utveckla skärgårdssamhällena samt en nyckel till ett ekologiskt hållbart fiske på lång sikt.

Det är dags för regeringen att flytta ut trålgränsen och börja värna det ekologiskt hållbara fisket, de småskaliga skärgårdsfiskarna och skärgårdssamhällenas utvecklingsmöjligheter!

Anders Olander (C), kommunalråd

Gustav Hemming (C), regionråd

Per Lodenius (C), riksdagsledamot