Satsa på kriminalvårdsanstalten i Norrtälje

Beläggningen på Kriminalvårdens anstalter och häkten är mycket hög. Siffrorna just nu visar på runt 99 procents beläggning på häkten och 97 procent i anstalt – en situation som väntas bestå. Straffskärpningar, befolkningsökning och brottsutveckling är några faktorer som talar för att antalet intagna de närmaste åren kommer att öka.

För att möta detta behov har Kriminalvården tagit ett inriktningsbeslut om ny- och tillbyggnation på 13 orter. Norrtälje tillhör tyvärr inte en av dessa 13 orter, men vi i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Norrtälje kommun kommer att göra allt vi kan för att ändra på det, bland annat genom att uppvakta regeringen och ansvarigt statsråd.

Det finns många anledningar till att vi vill att Kriminalvården satsar på anstalten i Norrtälje. Framför allt är anstalten en viktig arbetsgivare, men minst lika viktigt är att anstalten i Norrtälje har mycket goda förutsättningar för en utbyggnad.

När muren runt anstalten för ett antal år sedan renoverades, drog man om mur och stängsel för att förbereda en utbyggnad. Mark köptes också in och inkorporerades i anstalten för att bädda för en framtida utbyggnad.

Norrtälje ligger dessutom storstadsnära, men ändå på ett bra avstånd från storstaden. Tillräckligt nära för att vid behov ha god tillgång till förstärkning av kraftfull polis, men tillräckligt långt ifrån de områden där intagna allt för lätt kan få hjälp utifrån. Dessutom har Norrtälje en befolkningssituation som gör det lätt att rekrytera personal till en utökad anstalt. Det skulle kunna handla om mer än 100 nya arbetstillfällen i vår kommun.

I år firar Norrtäljeanstalten 60 år i Norrtälje. Det har skett en otrolig utveckling av kriminalvårdsanstalten under dessa år. Vi i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommer gör allt vi kan för att den kommande 60 åren blir minst lika framgångsrika.

Robert Beronius (L)

Bino Drummond (M)

Anders Olander (C)

Göte Vaara (KD)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.