Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Hela landet ska ha möjlighet att delta i kulturlivet

Behovet av dialog för kulturen och demokratin är uppenbart för alla som vill att hela Sverige ska leva. Därför arrangerar bygdegårdar över hela landet Bygdegårdarnas Kulturvecka 2019.

Utanför de stora städernas kulturinstitutioner finns ett nätverk av kulturscener för både deltagare och publik i ett rikt kulturliv. Här finns förutsättningarna för kulturupplevelser med kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet. Här kan kulturen utvecklas och skapa en aktiv demokrati och bidra till debatten.

Därför säger vi till kommuner och regioner: Låt oss i dialog tillsammans utveckla den regionala och lokala kulturverksamheten. Var modiga och ge oss i uppdrag att se till att kulturen kan spridas i hela samhället – att såväl barn, unga som vuxna ges möjlighet till både eget skapande som arrangerande av konst- och kulturarrangemang.

Vi i Bygdegårdarnas Riksförbund kommer att arbeta för att allmänna samlingslokaler ska finnas anslutna till oss i landets alla kommuner och ser med spänning fram emot att bli ännu fler medlemmar.

När vi ser ut över Sverige hittar vi 1 433 allmänna samlingslokaler anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. De senaste 45 åren har medlemsantalet ökat varje år. I Stockholms läns bygdegårdsdistrikt finns idag 60 anslutna medlemsföreningar.

När vi ser ut över Sverige ser vi att våra medlemsföreningar finns i 250 av landets 290 kommuner.

När vi ser ut över Sverige ser vi en kulturverksamhet som skulle kunna vara ännu större.

Det var 2008 som Bygdegårdarnas Riksförbund senast hade ett nationellt kulturår. Sedan dess har vecka 43 varit Bygdegårdarnas Kulturvecka. Då lyfter vi lite extra på taken för att visa all kultur som arrangeras lokalt. Fast hos oss är faktiskt varje vecka, året om, en kulturvecka.

• Att vi då vill vara en del av att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen är en självklarhet.

• Att våra bygdegårdsdistrikt vill vara med och formulera och genomföra de regionala kulturplanerna är givet.

• Att alla föreningar är en part som ingår i arbetet att utveckla kulturen i sin kommun är vårt mål.

Vi tror på kultur i hela landet. Och vi har över 1 400 scener dit alla med en demokratisk värdegrund är välkomna.

Per Lodenius, ordförande Bygdegårdarnas Riksförbund, riksdagsledamot Centerpartiet

Bo Carlqvist, ordförande Stockholms läns bygdegårdsdistrikt