Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media
  • / Skydda bönder mot djuraktivister som begår brott

Skydda bönder mot djuraktivister som begår brott

Djurrättsaktivisters hot och skadegörelser mot bönder är ett växande problem. En hel näring hotas, och därmed också det bästa exemplet på god djurvälfärd som finns ur ett globalt perspektiv. Det var en av de frågor som diskuterades när Centerpartiet i Norrtälje kommun hade kretsstämma i helgen.

I takt med att människor i ett land får det allt bättre stärks omsorgen om djuren. I Sverige har vi en lång tradition av ett starkt djurskydd – det starkaste i världen. Det är ett skydd som vi i Centerpartiet naturligtvis slår vakt om, är stolta över och vill exportera till omvärlden.

Ett växande problem är dock att vissa små grupper, som säger sig värna djuren, attackerar en av de grupper i landet som generellt sätt har bäst kompetens att ta hand om djur – bönderna. Militanta djurrättsaktivister är ett växande hot mot bönder och deras familjer.

I Norrtälje kommun fick en mjölkbonde ovälkommet besök i början på februari. Denna gång stannade intrånget vid filmning och uppskrämda djur. På andra håll i landet har vissa djurrättsaktivister begått förskräckliga brott mot en hel näringsgren – brandattentat, intrång i bostäder, skadegörelse, telefonterror, misshandel och grova mordhot – i flera fall riktade mot små barn.

Det växande hotet vänder sig mot alla sorters bönder med djur: mjölkbönder, grisbönder, äggbönder, hästbönder och fiskodlare. Hot om våld och skadegörelse har i vissa fall lett till att bönder inte vågar göra sin röst hörd på grund av rädsla för att bli utsatta för brott.

Situationen är naturligtvis helt oacceptabel. För Centerpartiet är detta inte bara ett hot mot en hel bransch och ett arbetsmiljöproblem, utan också ett hot demokratin.

Det finns till och med vissa djurrättsaktivister som liknar den svenska djurhållningen vid nazism – den värsta sortens avart av ideologi. De likställer bondgårdar med koncentrationsläger och bönder med Nazitysklands krigsförbrytare. Det finns olika grupperingar som Djurfront, Djurens befrielsefront, Djurens rätt med mera. Ledaren för Djurfront har suttit i fängelse för olika brott mot bönder.

Sveriges djurhållning är ett föredöme för resten av världen. Ett av alla bevis som finns för detta är att antibiotikaanvändning är väldigt mycket lägre i Sverige än i resten av EU, tack vare den svenska djurhållningen. I andra länder ges grisarna mängder av antibiotika för att de inte ska bli sjuka – vilket de skulle ha blivit annars – på grund av djurhållningen. Om kriminalitet och mobbing mot svenska bönder får fortsätta finns risk för att det goda svenska exemplet utarmas, och inte längre kan fungera som en förebild för resten av världen.

Brott som begås av djurrättsaktivister måste tas på allvar av polisen. Regeringen måste se över hur lagstiftningen kan skärpas för att skydda bönder, och ställa djuraktivister som begår brott till svars. Centerpartiet i Norrtälje kommun kommer fortsätta att driva frågan om trygghet för Sveriges bönder.

Gunnar Englund (C), kretsordförande

Patrik Dahl (C), kommunfullmäktigeledamot

Anders Olander (C), kommunalråd