Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Var går gränsen för tiggeri?

Anna Eneroth (C), ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Sex sverigedemokrater skriver i en debattartikel ”Dags att Norrtälje kommun inför ett förbud mot tiggeri”.

Gatumusikant, Frälsningsarmén med Håll grytan kokande, fattig EU-medborgare utanför Sparbanken. Jag anser att vi måste arbeta för ett barmhärtigare civilsamhälle – där det ena inte utesluter det andra.

Vad gör vi när man har ett instrument i handen? Eller sjunger något a capella med kopp stående på gatan?

Var går gränsen och vilka resurser ska användas till att kontrollera nationalitet, eventuella tillstånd och syftets karaktär? Om personen i fråga är passiv eller aktiv? Om det finns en motprestation till den halvfulla pappersmuggen?

Tilläggas bör också att en gatumusikant inte aktivt får ta betalt av människor, men är inte det ”passivitet”? Kommer man undan om man utför något fysiskt?

Vilka av polisens och rättsväsendets resurser och uppgifter ska vi ta av? Ska inte polis och åklagare ägna sig åt verkliga brott?

Jag anser att vi ska ge polisen uppgiften att lägga sin knappa tid på att verka och synas på våra gator, samtala med människor och finnas tillgängliga för våra ungdomar som hamnat på sned kompasskurs.

Riskerar vi inte med ett förbud att det skapas ett medborgargarde som ger sig rätten att avhysa?

Om kravet på tiggeritillstånd inte efterlevs: begår vi medborgare ett brott om vi lägger en slant? Skapar vi på så vis fler kriminella handlingar som kräver ytterligare resurser och utrymme för spydiga kommentarer gentemot varandra?

Gränsen tenderar att bli hårfin. Tänk dig att du behöver hjälp. Du har tappat din telefon, ditt busskort eller behöver dina medmänniskors hjälp på annat sätt. Får vi hjälpa dig då? Eller skapar vi bara ett hårdare och kallare klimat där vi inte tar hand om varandra?

Vi behöver samverka på flera plan. Vi behöver ställa krav på EU:s medlemsländer att ta ansvar för sina fattigaste medborgare. Vi måste arbeta för ett barmhärtigt civilsamhälle där det ena inte utesluter det andra.