Norrtälje
Centerpartiet lokalt

Vi kan inte lämna de arbetslösa i sticket

Arbetsförmedlingen fungerar för dåligt på ett nationellt plan och därför vill vi reformera den. Vårt mål är att arbetssökande ska få bättre hjälp – var i landet de än befinner sig.

Arbetsförmedlingen hjälper idag bara var tjugonde arbetslös, och de flesta arbetsgivare använder inte Arbetsförmedlingen för att rekrytera personal. De senaste åren har Arbetsförmedlingen dessutom på eget initiativ dragit sig tillbaka från mindre orter, med nedläggning av en tredjedel av kontoren.

I riksdagen har Centerpartiet i många år varnat för konsekvenserna av att lägga ned små kontor på mindre orter. Digitala lösningar är bra, men kan inte ersätta personliga möten med arbetslösa på landsbygden. Jobb på landsbygden kräver även andra reformer, som infrastruktur och lägre skatt på små företag. Men bra arbetsförmedling måste också finnas i alla kommuner.

Arbetssökande måste kunna träffa handläggare lokalt. Om det egna kontoret inte finns kvar ska Arbetsförmedlingen finnas i kommunens lokaler eller på de statliga servicekontoren.

Sedan behöver vi ta nästa steg. Vi har nu inlett förhandlingarna med regeringen och Liberalerna kring hur den framtida Arbetsförmedlingen ska se ut. Detta ska bli verklighet med den reform som ska sjösättas år 2021.

Vi kommer att vara lyhörda längs vägen, ta det steg för steg och genomföra reformen på ett ansvarsfullt sätt.

Till skillnad från idag ska det i hela landet finnas fristående förmedlare som får betalt efter hur många som kommer varaktigt i jobb, mest när de hjälper de som har de tuffast på arbetsmarknaden, så att de prioriteras. Det ska vara krav på närvaro på små orter och att det ska finnas en extra bonus för de som förmedlat jobb i mindre, glesbefolkade kommuner. Dessutom ska det utredas om mindre kommuner själva ska kunna förmedla jobb mot resultatersättning, för att ytterligare säkra att det aldrig finns ”vita fläckar” på kartan.

I vår startar Arbetsförmedlingen ett pilotprojekt i 32 kommuner. Det blir det första steget mot en ny sorts arbetsförmedling, där arbetslösa ska få bättre service än i dag och får möjlighet att välja mellan olika privata och ideella aktörer.

Vi kommer att vara lyhörda längs vägen, ta det steg för steg och genomföra reformen på ett ansvarsfullt sätt. Nu är det dags att nya fristående förmedlare får visa vad de kan prestera, särskilt på landsbygden. Framför allt förtjänar arbetslösa i hela landet en bättre chans till jobb.

Per Lodenius, riksdagsledamot, Centerpartiet

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Centerpartiet