Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media
  • / Vildsvinen har blivit en plåga – fler måste skjutas

Vildsvinen har blivit en plåga – fler måste skjutas

Nu när våren kommit och snön försvunnit ser man hur vildsvinen har härjat. Den varma sommaren 2018 har gjort att de blivit fler. Uppskattningar visar på att det finns mellan 200 000 och 300 000 vildsvin i Sverige.

Nu när våren kommit och snön försvunnit ser man hur vildsvinen har härjat. Den varma sommaren 2018 har gjort att de blivit fler. Uppskattningar visar på att det finns mellan 200 000 och 300 000 vildsvin i Sverige.

I Norrtälje kommun kan vi konstatera att de gör stor skada. Varje vecka kan vi läsa om bilolyckor där vildsvin är orsaken. Det skapar inte bara skador på bilarna utan är också en trafikfara med risk för mänskligt lidande.

På många åkrar ser man vildsvinens framfart. Skadorna har mångdubblats och ger kännbara ekonomiska kostnader för bönderna och övriga markägare. Det minskar jordbrukarens möjlighet att odla det man vill för det är ett stort risktagande att odlingarna blir förstörda. Det finns inga försäkringar som täcker detta. En skenande vildsvinsstam går inte att förena med ökad matproduktion och ett livskraftigt jordbruk.

Det är väldigt svårt att freda sig för dem. På Roslagens golfklubb har man aktivt försökt att utestänga grisarna. Trots mer elstängsel och fårstängsel hittar de sätt att ta sig in och gör stor skada. Mycket tid och pengar går åt att hjälpligt återställa marken.

Problemet är att det finns för många vildsvin. Även om det skjuts många så räcker det inte till. Vildsvinsstammen måste minska! Problemet är att det inte finns någon marknad för vildsvinsköttet. Jägarnas intresse är inte så stort längre när man har frysen full.

Det måste till åtgärder för att få ut vildsvinsköttet på marknaden – ett gott kött som är närproducerat. LRF och Jägarförbundet har förslag som liknar hur man gör i Tyskland. Licensiera jägarna och underlätta, förenkla och snabba på möjligheterna att få köttet kontrollerat. Sedan är det möjligt att sälja det i livsmedelsaffärerna.

Det är ju först när det är möjligt för jägarna att få avkastning för köttet och en ersättning för arbetet som det kan resultera i färre vildsvin. Här måste Livsmedelsverket prioritera arbetet och öka takten för att göra det enklare att kunna sälja köttet till konsument.

Det kan bli nödvändigt med ny lagstiftning så viltets värden mer balanseras mot viltets kostnader. Det blir mer och mer uppenbart är att något måste göras.

Vildsvinsstammen måste reduceras!

Anders Olander (C), kommunalråd

Per Lodenius (C), riksdagsledamot