EU val 2019

Vi vill se ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!

EU förenar medlemsländerna i en bred värdegemenskap som främjar fred, frihet och framåtskridande. Centerpartiet vill se ett ännu grönare, mer demokratiskt och mer liberalt EU.

Ett EU som går framåt, inte bakåt.

26 maj 2019 är det dags för svenska väljare att ta sig till vallokalerna igen.

Denna gång är det Europas framtid det gäller.

Vilket EU vill du se? Centerpartiet kämpar för mer frihet, öppenhet, jämlikhet och medmänsklighet. Vi vill ha ett grönare och mer demokratiskt EU som fokuserar på rätt saker.

Hjälp de liberala krafterna att bli starkare. Stöd Centerpartiet i EU-valet 2019.

 

Läs mer om Centerpartiet och EU-valet här

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.