Möte med Centerpartiets seniornätverk 65+

Stormöte torsdag 27 februari, börjar med lunch i restaurangen Grannköket kl. 11.30 – Mötet börjar 12.15 Kommunhuset i Norrtälje

Vi börjar med att äta lunch i kommunhustes restaurang- Grannköket, därefter har vi möte i Norrtäljesalen.

12.15: Information om om byggplaner Väddö/Edeby. Repr från Företaget informerar. (Bo Lundell m fl). Vi lämnar våra synpunkter på förslaget. Även om byggplanerna i Rimbo; Tranvik

Gunnar Englund och Anders Olander informerar om aktuellt - Kommunala frågor.

Presentation om Seniornätverkets program 2020, bl a info om ev studieresa till Åland samt Seniordagen i Soc.parken (fred 15 maj kl 11-15)

Val av en styrgrupp för vårt nätverk under 2020, 5-7 personer.

14.20 Fika - därefter slut för dagen.

Välkommen! /Bengt E sammankallande