Möte för förtroendevalda

Möte med förtroendevalda i Norrtälje kommun inom Centerpartiet på riks-, region och kommunal nivå.

Avstämningsmöte för alla förtrroendevalda i Norrtälje kommun inom Centerpartiet på riks-, region och kommunal nivå . Kallelse kommer per e-post.

Anmäl ev förhinder till Anders Olander, anders.olander@centerpartiet.se.

Välkomna

Anders Olander