Öppet Möte om Gång- och Cykelväg utmed väg 76

Vi deltar på Estuna Bygdegårdsförenings möte om gång- och cykelväg mellan Norrtälje och Svanberga

Torsd 18 aug 2022 kl 19.00 i Estuna Bygdegård. Cykelväg Svanberga - Norrtälje. När? Politiker och tjänstemän får svara på våra frågor. Kom! Servering 40 kr.