Norrtälje
Centerpartiet lokalt


 

Anders Olander, kommunalråd och kretsordförande Gunnar Englund informerar om aktuella frågor

 

 

 

Aktuellt från kommunen, kretsstyrelsen och riksdagen

September 2019

På måndag den 7 oktober presenterar Alliansen i Norrtälje budgeten för 2020. Det är en budget i balans med ca två procents överskott. Oförändrad skatt. Budgeten innehåller speciella satsningar på barn- och skolnämnden, socialnämnden och KSON, ( kommunförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje). Sedan förra årets budget fanns ett beslut att överföra Kulturskolan till Kultur och
fritidsnämnden från Barn- och skola. Vi ser med detta en möjlighet att utveckla verksamheten från att tidigare vara en musikskola till en kulturskola med bredare verksamhet.
Dessutom görs en trygghetssatsning med fler ordningsvakter och fältassistenter. Även mer
kameraövervakning på infartsparkeringar och vid känsliga ställen ska minska våldet ännu mer. Vi har
enligt polisen en inte alltför oroväckande våldsverksamhet.
Centerpartiet har i denna budget fått igenom en satsning på hållbarhet, klimat och miljö. Bildande av
kommunalt naturreservat runt Färsna gård är ett exempel. Även genomförandet av Landsbygds- och
skärgårdsprogrammet är prioriterat.
Centerpartiet har också fått igenom en tidigareläggning av parkeringsgarage vid Tullporten,
Cykelvägspaket med bl.a. utpekade cykelvägar runt skolorna och från stan till Upplunda.
Vi tidigarelägger också upprustningen av Vätövägen som idag har svåra trafikproblem, inte minst
korsningen Roslagsgatan/Vätövägen. Investeringsramen på ca 600 miljoner varav häften är
självfinansierad.
Mer kommer att finnas på vår hemsida www.centern.nu när budgeten är presenterad.

Anders Olander gruppledare

Nedan lite information om vad som händer i höst, bland annat öppet hus/kommunalrådsfika två olika dagar och tider, vad vill du som ny eller gammal medlem påverka ?

1:a oktober startade också medlemsvärvartävlingen, värva en medlem du med !, läs mer på Connect.
Följ gärna vår hemsida och Facebook där aktuell centerinformation finns om vår politik och aktiviteter.
Du som är medlem behövs och är alltid välkommen att delta på Centerpartiets olika möten och
kampanjer!
Hör gärna av er till mig på e-post patrik.dahl@centerpartiet.se eller mobil 0730-35 68 52.


Oktober-November
Onsdag 9/10 Kommunalrådsfika vad vill du som medlem i C ?, Öppet hus i Centerlokalen 17.00-
18.30 alla medlemmar är välkomna !

Måndag 14/10 Kommunalrådsfika vad vill du som medlem i C ?, kommunhuset 14.30-16.00 alla
medlemmar är välkomna !

Lördag 16/11 Medlemsmöte Edebogården Järingevägen 1, Hallstavik 10-13 OBS dag och tid !


Hej Centervänner!
Vi har avslutat 2019 års Partistämma, den samlade cirka ettusen Centerpartister från hela landet i
Karlstad. En stämma med 742 motioner. 5 reformprogram. Debatterna bjöd på Fyra dagar med
spännande och livliga debatter med högt i tak. Beslut från stämman finns i form av snabbprotokoll på Connect. (under fliken partistämma) Reformprogram, Ekonomi och arbetsmarknad, Ansvar och Resultat för Klimat och Miljö.
Vård och omsorg, En trygg och tillgänglig vård med patienten i Centrum.
Landsbygd, Frihetsreformer för Sveriges landsbygd.
Utbildning, En skola att lita på. Dessa Program läggs nu som partimotioner.
När vi kom till Motioner från Norrtälje fick vi inte med oss församlingen på dessa. Nätverkets motion
angående anhörigvård och stöd följde Partistyrelsens förslag att instämma med motionens intention.
Frågan om systembolagets monopol var väldebatterad som vanligt, (kommer nog upp på varje
stämma) stämman avslog denna, monopolet blir således kvar.
Omskärelse av pojkar var också en fråga som debatterades livligt, här beslutade stämman att förbjuda omskärelse om ej medicinska skäl föreligger.
Bloddonation debatterades även den, ska homosexuella/bisexuella män få lämna blod på samma
villkor som heterosexuella, Motionen avslogs.
Barnbidraget var också den en fråga som debatterades livligt, barnbidraget blir kvar, även
flerbarnstillägget. Vill du veta mer gå in på connect och läs motioner, kommittéförslag och
snabbprotokoll.
På lördagen hade vi en sedvanlig bankett, med trevlig närproducerad underhållning i form av Sven-
Ingvars, bandet som startade 1956 är fortfarande omåttligt populära.


Gunnar Englund
Kretsordförande


Centerpolitik genomförs i regeringens budget
Centerpartiet valde i och med Januariavtalet att ta ansvar för Sverige, och i höstbudgeten är det tydligt att vi nu också gör det i praktiken.
Det är en budget med stort fokus på klimatet, åtgärder för en levande landsbygd och mer effektivt
jobbskapande, och fler stora förändringar är planerade.
I årets budget ser vi till att gynna miljövänliga åtgärder som installation av solceller och övergången till en fossilfri fordonsflotta.
För att göra det lättare att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden satsar vi på att
sänka arbetsgivaravgifterna betydligt för personer som är nya på arbetsmarknaden genom ett
ingångsavdrag.
Många i vår kommun är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. I budgetförhandlingarna har vi sett till att skatten på bensin och diesel sänks nästa år, vilket innebär att skatten endast indexeras upp i takt med övriga priser i ekonomin. För 2020 innebär det en lägre uppräkning än den som gäller för 2019.
En stor framgång för oss i budgetförhandlingarna är att försvaret ska få ett historiskt tillskott under de kommande åren. Genom överenskommelsen säkrar vi en förstärkning av svensk försvarsförmåga i en orolig tid.
Det här är bara några exempel där Centerpartiet har gjort skillnad i 2020 års budgetförhandlingar. Det är den första höstbudgeten som förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och
regeringspartierna. Vi har fått igenom betydande förändringar som ändrar inriktningen på den
ekonomiska politiken i Sverige och stärker oss inför framtiden.

Per Lodenius
Riksdagsledamot

--------------------

Juni 2019

Glad sommar alla centervänner !

Nu är sommaren här. Tid för avkoppling och tid att ladda batterierna. Alliansen i Norrtälje har gjort en rivstart denna vår. Det 88-punktsprogram som ligger till grunden för vårt samarbete betar vi av i en hiskelig takt. Själv är jag väldigt nöjd med att vi håller på att bilda ett naturreservat vid Färsna Gård som säkerställer gårdens möjligheter att utvecklas

Vi har även fattat beslut om Handlingsplan för Landsbygds- och skärgårdsutveckling med drygt 50 punkter med ansvarig och tider för genomförande.

I centerns program inför valet fanns även fortsatt skolverksamhet i Rånäs skola. Det är nu beslutat.

Nya hyresbostäder i Älmsta är också något som Centern har drivit. Nu kan man se byggnaderna som blir inflyttningsklara under 2020.

Skönt när det vi driver även får genomslag i verkligheten. Nu ska ni alla ha en skön sommar. För våra 40 förtroendevalda centerpartister i kommunens nämnder och styrelser finns tid att tänka på familj och vänner. Jag hoppas att ni i augusti åter känner ett behov av att träffas och fatta beslut om hur vi kan göra Norrtälje kommun ännu bättre. Vi startar upp igen med första möte för förtroendevalda den 21 augusti och ett medlemsmöte för alla den 4 september.

Trevlig sommar önskar Anders Olander, gruppledare.

Nedan lite information om vad som händer efter sommaren .Följ gärna vår hemsida www.centern.nu och vår Facebook sida där aktuell centerinformation finns om vår politik och aktiviteter. Du som är medlem behövs och är alltid välkommen att delta på Centerpartiets olika möten och kampanjer!

Hör gärna av er till mig på e-post patrik.dahl@centerpartiet.se eller mobil 0730-35 68 52.

Augusti-September

Lördag 10/8 C-Kampanj, Roslagen Pride

Onsdag 21/8 Förtroendemannamöte 18:30

Onsdag 4/9 Medlemsmöte Gottröra, 18:30 (plats preliminärt församlingshemmet)

Onsdag 11/9 Seniornätverket, tid och plats kommer separat.

Nu går vi på en skön och efterlängtad sommarledighet. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt har bidragit till det fantastiska valresultatet i EP-valet.

Vi hade en målsättning att i Kommunen öka till 2000 röster och resultatet landade på nästan 3000 !

Den 4 september, klockan 18.30 har vi nästa medlemsmöte, denna gång ses i Gottröra, plats och tid meddelas i kallelse / inbjudan till detta möte, men spara datumet i kalendern redan nu.

Slutligen vill jag, och styrelsen önska er alla en riktigt skön sommar

Gunnar Englund, kretsordförande


Vår riksdagsledamot Per Lodenius får avsluta sommarbrevet

Så har då ett ovanligt riksdagsår avslutats Ett år som innehållit två val och en historiskt långdragen regeringsbildning. Nu kommer några veckor sommarlugn innan höstens riksdagsarbete åter är igång. Under sommaren finns det nu tid att reflektera över vad som bör skrivas i höstens motioner. Jag vill gärna ha hjälp från dig om ämnen att uppmärksamma i dessa.

Skicka dina tankar och idéer senast under augusti på e-post: per.lodenius@riksdagen.se

En riktigt fin sommar önskar

Per Lodenius, riksdagsledamot

Läs hela brevet här

April 2019

Centerpartiet och Alliansen betar av vallöften

Centerpartiet och Alliansen har under de tre första månaderna redan betat av mer än 15 punkter av Alliansens 88-punktsprogram. Här följer några exempel: Rånas Skola kvar; Kameraövervakning på otrygga platser; fler ordningsvakter; stadsarkitekt; Färsna gård – naturreservat; Ordning och reda- mobilförbud i skolan, budget i balans och 2 % överskott; Start av regelförenklingsarbete och införande av Egen sommar där ungdomar kan få pröva på att vara företagare. Vi har även infört utökat tjänstledighet till 12 månader om kommunens medarbetare vill prova på att vara egen företagare.

Det senaste löftet är införande av äldreombudsman. Personen kommer att bevaka frågor som rör kommunens invånare över 65 år och stärka deras ställning i samhället. Vi har även utsett personen. Hon heter Madeleine Rietschel och hon kommer att jobba med de äldres behov med bland annat tillgänglighetsfrågor i kommunens verksamheter och i samarbete med civilsamhället. Hon kommer också att bevaka våra minoriteters frågor.

Det är en jätteviktig roll som kommer att belysa denna målgrupps intressen, behov och möjligheter. Jag är övertygad om att äldreombudsmannen blir en resurs för våra invånare, våra verksamheter och civilsamhället.

Som gruppledare är det annars planeringsförutsättningarna för budget 2020-2022 som tar tid. Utgångspunkten är oförändrad skatt och ett överskottsmål på två procent. Alla nämnder får kompensation för befolkningstillväxt och en prisuppräkning med 1 procent. Nämnder och styrelser erhåller en ökning med 125 miljoner 2020. Under juni ska styrelser och nämnder besluta om underlag för budget och den 11 november fattar fullmäktige beslut om budget och verksamhetsplan för 2020.

Anders Olander, gruppledare

Nedan lite information om vad som händer i april/maj, mycket kretsar kring det kommande EP valet. Följ gärna vår hemsida och facebook där aktuell centerinformation finns om vår politik och aktiviteter. Du som är medlem har en viktig roll att komma med förslag till oss samtidigt som du är viktig för att föra ut den politik vi driver.

April

Tisdag 9 Nationell kampanjdag

Tisdag 16 Nationell kampanjdag

Tisdag 23 Nationell kampanjdag

Maj

Fredag 3/5 C deltar på Expo Roslagen, besök av Gustav Hemming regionråd.

Lördag 4/5 C deltar på Expo Roslagen, besök av Lovisa Kronsporre EP kandidat.

Torsdag 16/5 CUF medverkar när Rodengymnasiet har EP skolval

Söndag 26/5 EP val och valvaka, mer information kommer separat

Hör gärna av er till mig på e-post patrik.dahl@centerpartiet.se eller mobil 0730-356852.

Glad påsk önskar vi er alla

Läs hela brevet här

 

Januari och Februari 2019

En omtumlande start på 2019. Stormen Alfrida har skakat om oss riktigt. Norrtälje är den hårdast drabbade kommunen. Konsekvenserna är för många skogsägare katastrofala. Stormen visar hur sårbart vårt samhälle är. Kommunens insatser har varit omfattande och lovordats av många. Det händer även mycket i kommunalpolitiken. Centerpartiet ska tillsammans med M, L och Kd styra kommunen de närmaste fyra åren. Vi i alliansen för Norrtälje har tagit fram ett 88 punktsprogram som ska vara vägledande för vårt agerande. Detta program finns på Centerns hemsida (se länk). Det är mycket centerpolitik i detta program. Vi rivstartar nu med att ge ett uppdrag att inrätta kommunalt naturvårdsområde i Färsna, vilket centern drivit i många år. Även bevarande av Rånas skola och ett trygghetspaket med fler ordningsvakter och utvecklad kameraövervakning, bl. a på infartsparkeringar behandlas skyndsamt. Centerpartiet har nu 38 förtroendevalda som står till er tjänst att driva frågor. Har du några idéer så kontakta någon av dem.

Läs hela brevet här

Lista med förtroendevalda här

 

30 maj 2018

Sverige är fantastiskt att leva i!

Det är svårt att förstå det allmänna förakt mot våra politiker som slår emot en på radio, TV, i tidningar och inte minst i sociala media. De flesta politiker lever inte i verkligheten, gör oärliga affärer för att sko sig och förstår inte vår vardag, heter det. Hot blir allt mer vanligt.

Men vi lever ju i en väl fungerande demokrati, där alla får säga vad de vill och där vi har en fantastiskt ren miljö och ett land som är ett av de bästa att leva i, studera i, jobba i och vara förälder i. Låt oss titta på resultatet istället?

Alla kan nu via E-förslag få möjlighet att föra fram förslag till förändringar i kommunen. Det nyttjas av många och nu har förvaltningen fått uppdraget att se över förslagen som fått mer än 50 ”likes”.
Detta är ett sätt att få fram frågor som inte kommer via politiken. Vi satsar på bygdepeng där utvecklingsgrupper/ byalag kan få stöd att driva sitt lokala utvecklingsarbete. Vi har också kunnat bidra till att det byggs lokala cykelvägar. Tre bra förslag som Centern drivit

Det är klart vi har samhällsproblem. Debatten känns dock obalanserad och att verkliga framgångar inte är allmänt kända. Peter Wolodarski i DN hade en bra artikel om detta i DN- söndag. Han pekar bla på följande;

I april ökade sysselsättningen med 78 000 jämfört med samma månad året innan. Ända sedan våren 2010 har antalet personer som jobbar i Sverige växt stadigt. Totalt handlar det om en ökning med ungefär en halv miljon jämfört med tiden innan finanskrisen bröt ut.

Våren 2014 var sysselsättningsgraden bland utlandsfödda cirka 58 procent. Motsvarande andel är nu 62 procent och ökar stabilt enligt SCB och hos hela befolkningen i sin helhet 68 procent (15-74 år).

Länge hette det att man ”inte får prata om problemen med invandring”. Nu har pendeln svängt åt andra hållet, och frågan är om man över huvud taget får prata om att det gått väldigt bra på arbetsmarknaden de senaste åtta åren, inte minst för utrikesfödda.

Centerpartiet valdevis ”Framåt” visar på ett positivt förhållningsätt. För att vända rädsla och oro till hopp och framtidstro vill vi erbjuda ansvarstagande, handlingskraft och en reformagenda baserad på tydliga värderingar.

På nästa fullmäktige kommer tre frågor upp som har stort symbolvärde. Landsbygds- och skärgårdsprogrammet kommer med stor sannolikhet att beslutas, liksom köpet av Norrtälje Tingshus.

Dessutom ska beslutas om samordningen av den museala verksamheten. Något som Bengt och Centerpartiet har drivit och som är en stor framgång för vårt parti.

En sista fundering. Är det årets sommar vi haft de senaste veckorna? Visst är det trevligt, alla människor ser mycket gladare och friskare ut. Våren blev kort men intensiv. Hägg och syren blommande samtidigt. Dock ger jag en tanke till alla bönder som våndas att det inte blir regn. Säden gror dåligt och vallarna slutar att växa. Lite konstig har världen blivit.

 

---

20 april 2018

  • Våren har kommit. Snart sjunger vi in våren vid alla Valborgseldar. Med våren kommer också fler och fler aktiviteter utomhus. En av dessa är att cykla eller promenera. Då behövs trafiksäkra gång- och cykelvägar. Vi i Centerpartiet har under massor av år kämpat för flera och säkra vägar. Nu äntligen börjar det lossna efter alla års kamp. Några exempel. Edsbro mellan samhället och Lummevi. Trafikverket bygger men kommunen är med och finansierar en del. I våra samhällen bygger vi ständigt ut vägnätet för oskyddade trafikanter. Men nu är mycket mera på gång. Svanberga-Norrtälje, 9 km väg med mycket hård trafik har nu äntligen Trafikverket meddelat att man påbörjar planläggning. På centerns prioritetslista finns också Norrtälje- Lundabadet ca 6 km, längs en vägsträcka där staden växer och trafiken ökar snabbt.

  • Och ännu en nyhet. Vi har under många år kämpat för att kommunen ska ge investeringsstöd till föreningar, byalag m fl att kunna bygga enklare och korta sträckor där ortsbefolkningen vill förbättra trafiksäkerheten. (Ett belysande exempel är Nånöslingan, 4 km norr om Norrtälje, väg 76, 500 meter som byggdes för ca 140 000 kr). Under 3 år från med nu finns 21 miljoner att söka hos kommunen. Fördelat på tre år. Första ansökningstillfället är nu under april. Ta en koll på kommunens hemsida.

  • Att vi har kommit in på valåret kunde vi utläsa i senaste fullmäktige. De övriga partierna, oppositionen, försöker ställa till det genom att återremittera ärenden. Kommunallagen gör det möjligt att göra sådant om man har 1/3 av fullmäktiges röster. En sådan fråga var Landsbygds- och skärgårdsprogrammet. Här har det varit ett 25 – tal möten ute i kommunen för att få upp vad landsbygdsboende vill. En process som pågått under ett år. Oppositionspartierna har lyst med sin frånvaro. Nu kommer man i fullmäktige med ett antal synpunkter när beslut ska fattas. Man får känslan att de inte vill utan bara är ute för att trassla för oss i samverkansstyret. Alla borde vara besjälade av att programmet ska bli så bra som möjligt.

  • Ett annat exempel är Tingshuset. Centerpartiet har varit pådrivande att kommunen ska köpa det så vi råder över vilken verksamhet som ska vara där. Dessutom har huset ett stort värde för kulturmiljön i staden. Kommunen har stort behov av verksamhetslokaler i Norrtälje så något problem att fylla det med verksamhet finns inte. Nu verkar det som att man inte litar på våra kommunala förhandlare utan vill ha mer ”information”. Då är det lätt att ta till återremiss och därigenom försena och kanske även äventyra kommunens köp. Vi vet te x att när Tingshuset var ute till försäljning kom det högre bud men säljare vill att huset fortsättningsvis ska användas för allmänna ändamål. Mycket tråkigt men samverkansstyret, vi ,tar upp det igen till nästa fullmäktige.

  • Det här är bara några exempel på att vi lyssnar och kämpar för er som bor i vår fina kommun. Vi vill att du och alla andra ska för bestämma mera som sen vi i den politiska församlingen ska genomföra. Det kan ta tid - men detta med Gång- och cykelvägar är ett bra exempel på att man inte få ge sig. C framåt.

Anders Olander Gruppledare för Centerpartiet i Norrtälje kommun

------

28 mars 2018

I denna vecka har Centerpartiet lanserat valkampanj 2018 - Framåt!
– Vi blundar inte för samhällsproblem, men vårt fokus är på att lösa dem. Vi står för framtidstro och optimism. När många sprider oro, vill vi skapa trygghet. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. Detta sa Michael Arthursson, Centerpartiets partisekreterare när valkampanjen presenterades.

På många sätt går det bra för Sverige. Men inte på alla. Integrationen misslyckas, vårdköerna växer, utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas. Vi står för en helt annan riktning. Istället för att vända kappan efter vinden, så väljer vi en annan väg för Sverige. Framåt. Det gäller även vårt kommande kommunala valprogram som är klart för publicering inom några veckor.

Framåt är att fatta beslut som är till nytta för samhället. Ett sådant beslut togs i kommunstyrelsen häromdagen – att köpa Tingshuset i Norrtälje. Pris 20,5 miljoner. Mycket pengar men vad är alternativet? Med annan köpare har samhället inte samma kontroll som när kommunen är ägare. Nu ska ärendet gå vidare till kommunfullmäktige innan det är klart. Moderaterna är emot köpet. Centern har under lång tid förordat köp.

Framåt betyder också att vi går mot ljusare tider. Vi har passerat vårdagjämning och även dragit framåt klockan till sommartid.

Jag vet att många besöker Färsna gård. Även här går Centerpartiet i täten - Framåt – vi driver på för att husen ska underhållas. Den rivna ladugården ska ersättas med bl a samlingslokal och personalutrymmen. Veterantraktorklubben får inom kort sin efterlängtade utställningslokal med verkstad. Den fina skolverksamheten vid Färsna gård är vi stolta över. I år ska man även börja odla äldre tiders sädesslag. Färsna gård utvecklas mer och mer till ett ännu mer omtyckt besöksmål.

Äntligen får vi GP-tävling i speedway till Hallstavik. Kommunen har bidragit med investeringsmedel för att göra det möjligt. I samband med detta tillskrev samverkansstyrets partier arrangören att vi inte vill ha Grid Girls då det inte stämmer med vår värdegrund. Det är tack vare kommunens brev som debatten kommit upp. Nu har både idrottsministern och Motorförbundet tagit upp frågan. Vårt brev har alltså gett effekt. Jag tror att till nästa år de borta.

Vi måste nu se till att tävlingen blir lyckad och att arrangemanget blir så bra att det blir återkommande. Tävlingen har stor betydelse för Hallstavik och många företag har stor nytta av den. Jag delar helt synpunkter om Grid Girls men vi har gjort vår markering om detta. Däremot vill jag inte med fortsatta protester från kommunen äventyra GP-tävlingar i framtiden. Det finns många orter som vill ha dessa tävlingar och nu gäller det att till fullo sluta upp kring arrangemanget så det blir bra och som gör att internationella speedwayorganisationen vill fortsätta med Hallstavik. Det finns naturligtvis plats för enskilda att fortsätta driva opinion men kommunen har gjort sitt.

Glad Påsk tillönskas alla

Anders Olander
Gruppledare ( C )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 mars 2018

I min roll som kommunalråd är det många sammanträden och andra möten. Det gillar jag. Det kan bli svårt att hinna med allt man vill. Därför kan du följa mig här på Centerns hemsida. Ska försöka skriva ett brev varannan vecka.

Jag får många frågor från folk jag möter. När jag får en fråga förstår jag att det är flera som tänker på samma sak. Du som läser detta kan även ställa frågor här eller på annat sätt till mig. Adresser finns i slutet av brevet.

En fråga som jag brukar få lyder: -Vilka ska Centern samarbeta med i kommunpolitiken efter valet i höst? Vi arbetar för en social liberalism som ska vara decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig.( Sunt bondförnuft) Den bygger på rättvisa och hållbarhet. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår. Vi vill att du som medborgare ska få mer att bestämma om. Valfrihet i lokalsamhället är mycket viktigt för oss.

Centerpartiet har alltid varit ett parti som tagit ansvar för samhällets utveckling. Så har det varit ända sedan partiet bildades på 1910-talet. Det finns ett motto från den tiden ”…låtom oss enas”. Vid senaste valet, 2014, blev det ett besvärligt läge i vår kommun. Det fanns ingen klar majoritet utan samarbete med SD. Det är något som vi inte kan tänka oss. Enda möjligheten att få till en grupp som kan styra var tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det har fungerat bra, över förväntan. Inför valet kommer vi att gå ut som eget parti och föra fram våra frågor. Det är viktigt att centerpartiet blir starkt. En ökning från 6 till 10 mandat är målet. Valet får sedan avgöra vilka möjliga samverkanspartier vi ska jobba med.

Nu blir det mer utåtriktat arbete med företagsbesök, fler insändare i tidningen och att synas i de sociala medierna. En annan utåtriktad verksamhet är Centerpartiets Seniornätverk Norrtälje. Öppet för alla intresserade i åldern 65+. Man har redan haft flera möten. Syftet med den verksamheten är att bevaka viktiga områden för personer i åldern 65+. Två kommande studiebesök är Norrtälje Sjukhus och senare i vår på trivsamma boendet Solhem på Väddö. Är du intresserad av detta nätverk för seniorer – ta kontakt med Bengt Ericsson, 0706-938877 eller via e-post bengt14203@telia.com.

Mitt nästa veckobrev planeras till första veckan i april.

Anders Olander

e-post: anders.olander@centerpartiet.se

mobil:076 5582387